• Antiteroristička koalicija

    Borba protiv terorizma obuhvaća brojne mjere i aktivnosti koje teško mogu uspjeti ako ih svaka država provodi posebno. Jedini mogući put je u međunarodnoj suradnji i zajedničkim naporima za uspješno suočavanje s terorizmom Među brojnim mjerama …