• Kineski AWACS-i i drugi “leteći” radari

    Kina je trenutačno jedina država koja razvija dva, a možda i više potpuno različitih AWACS projekta Iako ne nose nikakvo oružje avioni poznati pod skraćenicom AWACS-i danas su pravi kraljevi neba. Bez njihove je uporabe nemoguće zamisliti …