• “Oči i uši” ratnih brodova

  Iako je svaka nova serija radara, elektrooptičkih senzora i sonara sve skuplja, njihova je ugradnja na ratne brodove prijeko potrebno jer upravo su oni, uz naoružanje, ključni element borbene učinkovitosti U beskonačnu procesu napora održavanja …

 • Suhoj Su-15

  “Zahvaljujući” svojim radarima Su-15 je bio znatno manje uspješan nego što su to njegove letne odlike omogućavale Iako se to na prvi pogled ne može vidjeti, činjenica je da je Su-15 nastao na osnovama Su-9. Naime, još potkraj …

 • Kineski AWACS-i i drugi “leteći” radari

  Kina je trenutačno jedina država koja razvija dva, a možda i više potpuno različitih AWACS projekta Iako ne nose nikakvo oružje avioni poznati pod skraćenicom AWACS-i danas su pravi kraljevi neba. Bez njihove je uporabe nemoguće zamisliti …

 • Radarska tehnika

  Temeljna postavka svakog radarskog uređaja je sposobnost za otkrivanje (detekciju) objekta, a zatim sposobnost mjerenja njegove udaljenosti i određivanje položaja. Idejno rješenje takvog uređaja prethodilo je njegovom praktičnom ostvarenju i …

 • Radari lakši od zraka

  Kombinacija balona i radara dokazala se kao jefitina i učinkovita opcija za osiguravanje nadzora kopna, mora i zraka Otkad se čovjek prvi put balonom vinuo u zrak 21. studenog 1783. vojske svijeta su razmišljale kako tu novonastalu sposobnost …