• Opskrba snaga na moru

    Sve veći broj mirovnih operacija koje se izvode daleko od matičnih baza zahtijevaju i nove načine opskrbe uključenih snaga. Jedno od najlogičnijih i najrentabilnijih rješenja je uporaba opskrbnih brodova U poslijehladnoratovskom dobu ratne su …

  • Višenamjenski brodovi klase Absalon

    Kako napraviti istinski višenamjenski ratni brod? Možda je danska ratna mornarica s brodovima klase Absalon pronašla rješenje Svakodnevni porast troškova nabave novih ratnih brodova te nemogućnost sigurnog predviđanja u kojim će svim operacijama …

  • Brodski helikopteri

    Specijalizirani proizvođači brodskih helikoptera u svojoj ponudi nude od “patuljaka”, čija je masa tek nešto veća od dvije tone, pa sve do “divova” mase veće od 30 tona Prvi helikopteri raspoređeni na brodove imali su …