• Brodski topovi

    Potreba djelovanja u nesigurnim priobalnim vodama dovela je do nove renesanse brodskog topništva, podjednako u ulozi obrane brodova kao i u zadaćama pružanja paljbene potpore snagama na kopnu Na kraju II. svjetskog rata ni jedan ratni brod nije …