• Broj 230, ožujak 2009.

  Broj 230, ožujak 2009.

 • Suhoj Su-7

  Pedeset i četiri godine nakon polijetanja prvog prototipa, Su-7 je i dalje u operativnoj uporabi Pavel Osipovič Suhoj osnovao je vlastiti zrakoplovni projektni ured OKB-51 1939. godine, neposredno prije početka II. svjetskog rata. Zbog toga ne …

 • Načini multinacionalne logističke potpore

  Multinacionalna logistika je alat koji, ovisno o operativnim zahtjevima i posebnosti situacije, može poboljšati učinkovitost i uspješnost. Konkretnije, beneficije dobivene uporabom multinacionalne logistike mogu se odnositi na smanjenje …

 • Kvalitetnije termovizijske mogućnosti

  Operativni zahtjevi na bojišnicama, naročito u Afganistanu, imaju poseban odjek kod europskih vojski koje trebaju sofisticirane sustave za noćno motrenje, temeljene na infracrvenoj detekciji Nema sumnje da je potreba za termovizijskim sustavima …

 • Biotehnološka revolucija i globalna sigurnost

  Brz razvoj biotehnologije stavlja javno zdravstvo te obrambeno i sigurnosno područje pred brojne probleme. Skoro sva biotehnološka oprema može imati dvojnu namjenu što kompleksnu situaciju čini još problematičnijom sa sigurnosnog stanovišta …