• Automatski bacači granata

    Vojske diljem svijeta, u potrazi za većom paljbenom moći pješaštva, okreću se automatskim bacačima granata kalibra 40 mm. Razvijaju se novi modeli na temelju postojećih iskustava, a pokušavaju se uvesti i novi kalibri koji bi trebali prevladati …