• Na osnovama FT-17 – od NC1 do Char D1

    Iako je Char D1 prvi francuski tenk razvijen nakon I. svjetskog rata, bio je potpuni neuspjeh U tekstu o lakom tenku Renault FT-17 (vidi Hrvatski vojnik broj 180) spomenuli smo da je taj tenk odlučujuće utjecao na razvoj suvremenih tenkova, ali …