• Utjecaj kvalitete na najpovoljniju ponudu

    U elemente koji utječu na cijenu proizvoda kroz njegovu eksploataciju ulaze kvaliteta, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, tekući troškovi i troškovi održavanja, mogućnost servisiranja i tehnička pomoć, osiguranje …