• Protuelektronička borba

    Temelj elektroničkog ometanja predstavljaju elektroničke smetnje. Elektroničke smetnje su elektronički signali koji, kada stignu na ulaz prijamnika, otežavaju ili onemogućuju izdvajanje korisnih signala. Korisni signali su signali koji se …