• Herojski Vukovar

    Knjiga Herojski Vukovar na više od 500 stranica i u 15 poglavlja predstavlja radove više od 30 uglednih znanstvenika i stručnjaka koji se bave pripremom i provedbom velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine