• Simulatori

    Kako pripremiti vojnike u miru za ono što ih čeka u ratu, ili danas, u mirovnoj misiji. To je pitanje jedno od središnjih koje muči vojne planere diljem svijeta. Stalna istraživanja i primjena modernih tehnologija čini se jednim od načina da se …