• Amfibijske Patrije na Kupi

    Obuku svladavanja vodene zapreke na vojnom vježbalištu ”Kupa“ od 15. do 19. travnja prošlo je 40 pripadnika 1. mehanizirane bojne Tigrovi i 2. mehanizirane bojne Gromovi, a većini polaznika obuke ovo je bio prvi prelazak rijeke u ovim moćnim …