• Patrolni čamci i brodovi

    Iako je potražnja za patrolnim plovilima velika, sve veća ponuda čini ovo tržište sve dinamičnijim. Ovdje su spomenuti samo neki od patrolnih plovila namijenjenih uporabi na morskim prostranstvima Najčešće rabljene riječi u pomorskim operacijama …