• Sustav za praćenje kretanja

    RFID integriran sa satelitskim komunikacijama i GPS-om rezultira prikazom trenutačne lokacije praćenog sadržaja u transportu ili na logističkoj lokaciji. To povećanje uvida u lokaciju sredstava pridonosi modernizaciji distribucije na bojištu i …