Sustav za praćenje kretanja

RFID integriran sa satelitskim komunikacijama i GPS-om rezultira prikazom trenutačne lokacije praćenog sadržaja u transportu ili na logističkoj lokaciji. To povećanje uvida u lokaciju sredstava pridonosi modernizaciji distribucije na bojištu i bit će ključni alat za povezivanje logističara u operativnom okruženju

Foto: US Army

Sustav za praćenje kretanja, (MTS) Movement tracking system, mobilni je satelitski dvosmjerni tekstualni komunikator, dizajniran za vojne potrebe, koji omogućava praćenje i komunikaciju te zapovijedanje i nadzor nad vojnim transportom u pokretu.Koristeći se visoko djelotvornom, brzom i sigurnom tehnologijom širokog spektra, putem satelita, specijalno dizajniranih za mobilne komunikacijske podatke, te GPS tehnologijom, sustav je učinkovito sredstvo za identifikaciju trenutačne i točne lokacije konvoja ili vozila, o čemu izvješćuje slanjem tekstualne poruke do sustavom opremljenog vozila i od njega. Računalni prikaz unutar kabine i na kontrolnim postajama u zapovjedništvima također omogućava kvalitetan grafički zemljovidni prikaz područja operacija. Pomoću ovog sustava logističari mogu komunicirati s konvojima i preusmjeravati pošiljke prema lokacijama višeg prioriteta. Upute se mogu davati sukladno tijeku operacije ili zapovjednikovom vođenju na bojištu. Zapovjednik ima stvaran uvid u kretanje. On usmjerava transport, te osigurava visoki stupanj zaštite snaga zbog poboljšane situacijske svjesnosti osigurane putem zemljovidnog prikaza na zaslonu.

Poboljšana verzija ovog sustava odnosi se na opremanje s radiofrekventnim identifikatorom (RFID). Radiofrekventni identifikator je tehnološko rješenje koje se temelji na aktivnim markerima (tagovima) koji jedinstveno označavaju entitet na koji su pričvršćeni (bez obzira na to radi li se o vojnoj opremi, vojnicima, proizvodima u trgovinama ili nečem sličnom). Sadrže različite informacije, a omogućuju i praćenje objekta. Radiofrekventni identifikator radi na načelu vrlo sličnom identifikaciji pomoću linijskog koda (bar koda), s tom razlikom što se ovdje za skeniranje ne rabi fotoelektrični efekt već prepoznavanje radijskih frekvencija koje emitira maleni odašiljač. Marker identifikatora, koji se pričvršćuje na teret, može nositi različite podatke, kao što su naziv sredstva, postrojba kojoj sredstvo pripada ili njegove tehničke podatke. Pomoću ovog sustava logistička potporna postaja na svakoj razini može pratiti određeno vozilo i znati koji sadržaj to vozilo prevozi, na temelju informacija osiguranih putem RF odašiljača na teretu. U slučaju bilo kakvih promjena na sadržaju tereta, zbog, na primjer, oštećenja ambalaže, curenja sadržaja i sl., moguće je utvrditi o kojem se sadržaju radi očitavanjem podataka s odašiljača postavljenog uz sadržaj određenog vozila. Na temelju toga logističari ukoliko treba usmjeravaju drugo transportno sredstvo istog sadržaja prema ciljanoj lokaciji.

RFID integriran sa satelitskim komunikacijama i GPS-om rezultira prikazom trenutačne lokacije praćenog sadržaja u transportu ili na logističkoj lokaciji. To povećanje uvida u lokaciju sredstava pridonosi modernizaciji distribucije na bojištu i bit će ključni alat za povezivanje logističara u operativnom okruženju. Povezanost MTS i RFID sustava sučeljem do automatskog logističkog upravljačkog sustava, otvora nove zapovjedno-upravljačke mogućnosti logističkim aktivnostima na bojnom polju XXI. stoljeća.

Vlado PAVLOVIĆ