• Seljačka buna 1573.

    Od dolaska Franje Tahija (Tahy) na čelo susegradsko-stubičkog vlastelinstva 1564. godine među tamošnjim je kmetovima sve više bujalo nezadovoljstvo. Njegova samovolja i nasilje bili su iskra koja je prerasla u pravi ustanak protiv feudalizma U …