• Kvaliteta – troškovi kvalitete

    U poplavi sve većeg broja proizvoda na tržištu u sve većoj konkurenciji između proizvođača, kvaliteta proizvoda je onaj čimbenik koji je za kupca lako mjerljiv Kada govorimo o kvaliteti mjerenoj kroz zadovoljstvo kupca, odnosno o ukupnosti …