• T-72 zauvijek

    Iako je ruska obrambena industrija razvila znatno modernije tenkove, a neke je od njih ruska vojska  i uvela u naoružanje, T-72 još je uvijek u velikom broju prisutan u vojsci Rusije, baš kao i drugih zemalja

  • Mogu li tenkovi opstati?

    Prije nekih petnaestak godina raspao se Varšavski pakt i trajno prestao hladni rat, što je znatno promijenilo političku sliku svijeta. Promjene su se posebno teško odrazile na oružane snage velikih država koje su se morale, nakon četrdeset …