• Offset u Velikoj Britaniji

    U Velikoj Britaniji je gotovo napušten izraz “offset” kojime se podrazumijevaju mehanizmi reciprociteta, a sve se više rabi izraz “Industrijska participacija” (IP). Britanci offset doživljavaju kao oblik industrijske …