Deseti ciklus Pametne obrane u Zemuniku

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni ”Zemunik”  26. je svibnja započeo 10. tečaj zajedničke obuke hrvatskih, čeških i mađarskih savjetodavnih zrakoplovnih timova (10. AAT PTC- Air Advisory Team Pre-deployment Training Course). Prvi dio ovog tečaja održan je u Ostravi u Češkoj Republici gdje su posade završile obuku na simulatoru helikoptera Mi-171, a letačka obuka u Zemuniku provodit će se na hrvatskim helikopterima  Mi-171 Sh te češkom helikopteru Mi-24. Tijekom obuke provest će se i bojno gađanje bočnih strijelaca iz helikoptera na helikopterskom strelištu ”Crvena zemlja” kod Knina. Zapovjednik tečaja hrvatski je pilot bojnik Andreas Duvnjak, dok je koordinator aktivnosti bojnik Boris Panić. Ciklus osposobljavanja multinacionalnih helikopterskih posada pokrenut je 2012. sa zadaćom pripreme timova koji su obučavali pripadnike Afganistanskog ratnog zrakoplovstva u operaciji potpore ISAF, a nastavljen je  pružanjem savjetničke uloge zemalja sudionica ovog projekta misijom potpore miru Odlučna potpora (Resolute Support). Tečaj su osmislili hrvatski i češki timovi uz savjetodavnu potporu Europskog zapovjedništva snaga za specijalne namjene SAD-a (SOCEUR), te je kao takav prihvaćen i uvršten kao dio projekta unutar NATO-ove inicijative Pametne obrane.