Početak specijalističke vojne obuke u Požegi

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu počela je specijalistička vojna obuka (SVO) za 59 kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu temeljem Ugovora o vojničkoj službi na dužnost vojnika za vojno-stručne specijalnosti intendantske, tehničke, prometne, graditeljske i zdravstvene službe OSRH. Voditelj obuke je satnik Ivica Bekić. Specijalistička vojna obuka (SVO) provodi se sukladno Programu obuke vojnika službi borbene potpore, a podijeljena u tri područja: zajednička, vojno-stručna i terenska obuka. Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni na prvu vojničku dužnost. (Tekst i foto: Goran Mažar)