Pokazna vježba „Brijuni 22“

Posadna satnija Počasno-zaštitne bojne provela je protupožarnu pokaznu vježbu „Brijuni 22“, jednu od glavnih obučnih aktivnosti u ovoj godini. Vježba je po svom cilju organizirana u integraciji s operativnim snagama Nacionalnog parka „Brijuni“ i Državnim nekretninama, vatrogascima i djelatnicima na rezidencijalnim objektima koje osiguravaju i štite pripadnici PZB.

Cilj vježbe je pokazivanje sposobnosti i provjera procedura prilikom pružanja osiguranja i zaštite štićenih osoba i objekata te reakciju svih elemenata koje sinergijski djeluju i rade na cijelom otočju Brijuni u slučaju neposredne ugroze od požara. U vježbi je prikazano usklađeno djelovanje djelatnika koji rade i održavaju objekte i angažiranja tehnike, a na dojavu o nastanku požara, kao i prosljeđivanje informacije prema vatrogasnim i drugim snagama (komunikacija između svih sudionika vježbe), te izvlačenje štićene osobe iz ugroženog prostora.

U vježbi je provjerena povezanost pripadnika Posadne satnije s djelatnicima Vatrogasne službe JU NP Brijuni i djelatnika Državnih nekretnina te provesti proceduru i reakciju svih elemenata po uočavanju izbijanja požara u neposrednoj blizini štićenog objekta.

PZB je svojim organizacijskim ustrojem, obukom i opremom uvrštena u postrojbe s posebnim uvjetima popune i čija je osnovna namjena odnosno misija; osiguranje i zaštita Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OSRH kao i objekata u kojima radi i boravi te obavljanje počasno-ceremonijalnih radnji za potrebe državnog i vojnog vrha. U potpori izvršenja misije postrojbe prikazana je i ova vježba, a poštivajući sve mjere sigurnosti i zaštite okoliša obzirom kako se radi o području nacionalnog parka.

Ocjenjivački tim iz zapovjedništva PZB izvršio je ocjenjivanje vježbe u skladu s Doktrinom obuke u OSRH i Uputom za nadzor i ocjenjivanje borbene spremnosti u OSRH. Svi elementi ocjenjivanja u funkcionalnim područjima su pokazali visoku razinu obučenosti i uvježbanosti svih pripadnika Posadne satnije. U vježbi je kroz listu glavnih incidenata i događaja (MEL/MIL) ocjenjivan spremnost pripadnika za reakciju po dojavi, uspostavi varijante osiguranja, postupanju prema nepoznatoj osobi u krugu štićenog objekta, evakuacija štićene osobe, pronalazak i reakcija na improviziranu eksplozivnu napravu te pružanje prve pomoći ranjenim osobama (STANAG 2122).

Redovitim planiranjem i provedbom ovakvih zajedničkih vježbi postiže se interoperabilnost svih dijelova i tijela Domovinske sigurnosti koja su dokaz kako se integracijom i jedinstvom napora dostižu operativne sposobnosti svih cjelina za izvršenje misije.

Foto: OSRH / PZB