Pokazna vježba satnije za osiguranje HRZ-a

Interventni tim satnije zadužene za zaštitu objekata, sredstava, imovine i osoba iz sastava 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva proveo je u skladu s planiranom obukom 25. veljače 2022. u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu pokaznu vježbu zaustavljanja neovlaštenog ulaska vozila u područje vojarne kao krunu obuke u potpori misije postrojbe.

Nakon nekoliko tjedana uvježbavanja i primjene svih znanja i vještina koje proizlaze iz temeljnih vojničkih vještina, kao što je pružanje prve pomoći, ophodnje u području odgovornosti, nadzor ulaska osoba u vojarnu, osiguranje letjelišta te poštivanje svih sigurnosnih procedura i postupaka u situacijama pod opterećenjem, pripadnice i pripadnici još su jednom pokazali entuzijazam te spremnost na profesionalno i učinkovito izvršavanje zadaća.   

Okosnicu postrojbe čine sudionici Domovinskog rata, te NATO-ovih i UN-ovih misija i operacija od Afganistana, Sirije i Kosova, koji su iskustva nadogradili na izobrazbama i obukama u zemlji i inozemstvu. Time su još jednom pokazali da su znanja i iskustva spremni prenijeti mladim pripadnicima OSRH te ih i zajednički primijeniti.

Kao i puno puta dosad, vježba je pokazala koheziju postrojbe te velik elan za usvajanje novih znanja i vještina kako bi u potpunosti bila ukorak sa sadašnjim, ali i budućim izazovima.

 Tekst i foto: HRZ