Policija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dana 30. svibnja 1990. ostvarena je i potvrđena volja hrvatskog naroda, a podizanjem zastave rođena je Republika Hrvatska. Te godine počinju i napadi na novu državu, koju je trebalo obraniti, i to u posebno složenim okvirima tadašnjih zakonskih mogućnosti.

Policija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Znak je nastao u Zagrebu 1990. godine. Veličina 35 x 100 mm. Gumirani natpis na čoji.

Odlukom iz 1990. ustrojavaju se posebne jedinice policije, koje nastavljaju djelovanja i u ratnim uvjetima. Sukladno toj Odluci, ministar unutarnjih poslova može ustrojavati i druge jedinice iz sastava milicije, koje se organiziraju u odjeljenja, vodove, čete i bataljune.

Za potrebe osiguranja “(…) organa Republike u slučaju rata a u skladu s Odlukom Predsjedništva Republike Hrvatske,” MUP ustrojava Posebnu jedinicu policije sa sjedištem na Tuškancu.

Od 7. rujna 1990. djeluje Antiteroristička jedinica Lučko, kao prva oružana postrojba suvremene hrvatske države. Dana 15. listopada te godine ustrojena je Jedinica za posebne namjene Policijske uprave Zadar, poznatija kao Poskoci, čijih je prvih 30 pripadnika prošlo tečaj Prvi hrvatski redarstvenik. Jedinica za posebne zadatke MUP-a Republike Hrvatske ustrojena je 5. studenog 1990. u Rakitju kraj Zagreba. Dana 23. studenog te godine 350 dragovoljaca pristupa Posebnoj jedinici policije Kumrovec, koja je početkom 90-ih sudjelovala u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Početkom 1991. ustrojavaju se posebne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i u Vinici, Valbandonu, Virovitici, na Banovini i u drugim mjestima, s tim da izvorno djeluju na području matične policijske uprave. ATJ Sljeme ustrojena je 6. veljače, a 23. veljače u Bjelovaru je ustrojena prva regionalna posebna jedinica policije. Kao tad jedina moguća zaštita, Republiku Hrvatsku brane te postrojbe, čiji pripadnici na lijevom rukavu odora nose oznaku POLICIJA.

Policijske snage sudjeluju u nizu ratnih akcija sve do 15. travnja 1991., kad se ustrojava Zbor narodne garde, a pripadnici posebnih jedinica MUP-a sa svojim ratnim iskustvom postaju nositelji niza hrvatskih ratnih brigada, kao i specijalnih jedinica policije tijekom Domovinskog rata.

Hrvoje Strukić