Poručnik korvete Dino Čobo promoviran na Britania Royal Naval Collegeu

Pripadnik Hrvatske ratne mornarice poručnik korvete Dino Čobo završio je 9. srpnja Temeljni mornarički program za časnike (Initial Naval Training – Officers) na Britania Royal Naval Collegeu (BRNC) u Dartmouthu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Izobrazba na BRNC-u trajala je od 17. studenog 2014. i završila je svečanom promocijom na kojoj je, uz poručnika korvete Čobu, promoviran 101 polaznik iz Ujedinjenog Kraljevstva te 18 stranih polaznika iz devet zemalja (Azerbajdžan, Hrvatska, Libija, Malta, Oman, Senegal, Singapur, Trinidad i Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati). Na svečanoj su promociji sudjelovali kao posebni gosti veleposlanik RH u Londonu prof. dr. sc. Ivan Grdešić te vojni izaslanik RH brigadir Anto Zelić. Dino Čobo treći je polaznik iz Republike Hrvatske koji je završio spomenutu izobrazbu, a  njezin program po sadržaju i trajanju odgovara našoj Temeljnoj časničkoj izobrazbi.
Britania Royal Naval College glavna je obrazovna ustanova za potrebe Kraljevske mornarice još od 1863. godine. Polaznicima se nudi pet glavnih programa: Initial Naval Training (Officer), University Royal Naval Units, Initial Warfare Officer’s (Foundation), Defence Diplomacy te Through-Life Command Leadership Management. Initial Naval Training – Officer (INT-O) temeljni je program za buduće mlade časnike, a održava se pod motom “Dobiti hrabre vođe s duhom za borbu i pobjedu.” Riječ je o međunarodnom programu u kojem sudjeluju kandidati iz cijelog svijeta. Ima tri naraštaja godišnje, u svakom je oko 140 polaznika, a programi započinju u rujnu, siječnju i svibnju. Svaki program traje po 30 tjedana. Prvih je deset tjedana Militarisation (opće vojničke vještine i prilagodba), zatim slijedi dvadeset tjedana Marinisation (opće pomorske vještine, brod i plovidba), u koje su uključena i tri tjedna plovidbe na moru koja kadeti provode na operativnom brodu. Ondje uz potporu posade obavljaju različite dužnosti te upoznaju sve funkcije na brodu.
A. Z.