Postrojba strateški važna za logistiku HV-a

Temeljna je zadaća Remontnog zavoda radioničko održavanje i remont borbenih sustava i opreme, koja je najviše zastupljena u kopnenoj vojsci, ali i održavanje svih vrsta naoružanja u Oružanim snagama

Postrojba od strateškog značaja za logistički sustav Oružanih snaga RH, čija je lokacija ujedno i kapitalna vojna lokacija s namjenskom infrastrukturom za održavanje naoružanja i vojne opreme u najvišem stupnju, Remontni zavod Zapovjedništva za potporu, obilježila je 14. listopada 30. obljetnicu svojeg ustrojavanja i djelovanja.

Temeljna je zadaća ove provedbene postrojbe ZzP-a radioničko održavanje i remont borbenih sustava i opreme, koja je najviše zastupljena u kopnenoj vojsci, ali i održavanje svih vrsta naoružanja u Oružanim snagama.

Zapovjednik Remontnog zavoda pukovnik Ivan Leutar

“Remontni zavod provodi i tehničke i nadzorno-tehničke preglede naoružanja i vojne opreme, funkcionalna ispitivanja remontiranih sredstava, izrađuje konstrukcijsku i tehnološku dokumentaciju za modernizaciju, preinake i poboljšanja tehničkih svojstava naoružanja i vojne opreme, koje realizira kroz vlastite proizvodne kapacitete ili u suradnji s gospodarskim subjektima RH. Zadaće izvršavamo u stacionarnim kapacitetima, a u slučaju potrebe za potporama postrojbama Hrvatske vojske tijekom bojnih gađanja, provedbe vojnih vježbi ili nižih razina održavanja, radovi se izvode i na terenu upućivanjem specijaliziranih mobilnih timova za održavanje s pripadajućim alatima i opremom,” objašnjava zapovjednik Remontnog zavoda pukovnik Ivan Leutar. Početak ustrojavanja i razvoja Remontnog zavoda seže u same početke Domovinskog rata, nastavlja pukovnik Leutar, kad je sredinom rujna 1991. godine 30-ak djelatnika Tehničkog remontnog zavoda – Bregana u vojarni u Selskoj ulici u Zagrebu, započelo s remontom topničkog oružja.

Razvojni put

“Razvojni put Remontnog zavoda, kao dijela logističkog sustava MORH-a i OS RH, tijekom Domovinskog rata i poratnog razdoblja, bio je iznimno složen. Remont i osposobljavanje sredstava naoružanja i vojne opreme za bojnu uporabu odvijali su se u ograničenom vremenu, a sredstva su morala biti raspoloživa praktično trenutačno. Svako odlaganje i nepravodobno izvršenje popravka moglo je imati loš utjecaj na položaj operativnih postrojbi HV-a na bojišnici,” kaže pukovnik Leutar.

Koliko je velik značaj Remontnog zavoda bio u ratno, ali i u mirnodopsko vrijeme govori i činjenica da praktično niti jedno sredstvo naoružanja i vojne opreme HKoV-a nije predano postrojbama, a da djelatnici Remontnog zavoda nisu dali svoj doprinos u pripremi, ispitivanju i provjeri kakvoće sredstava te prema potrebi svojim stručnim savjetima i inženjerskim potencijalom pridonijeli visokoj razini ispravnosti, pouzdanosti i raspoloživosti. Kad je riječ o zadaćama u mirnodopsko vrijeme, temelji za provedbu zadaća održavanja, remonta i njegove operacionalizacije promijenjeni su i usklađeni sa zahtjevima vremena i korištenja gospodarskih kapaciteta RH.

“Remontni zavod težišno se usmjerava na zadaće remonta i održavanja borbenih sustava, naoružanja i ključne opreme te zadaće koje su usko vezane uz Oružane snage i tehniku koju je zbog specifičnosti zahtjeva nemoguće ili nerentabilno održavati u civilnim kapacitetima. Temelji učinkovite provedbe remonta i održavanja usmjereni su na planiranje, pripremu, koordinaciju, organizaciju, usmjeravanje, izvršavanje i nadziranje poslovnih procesa u cilju njegove pravodobne i kvalitetne provedbe. Ovakav pristup osigurava provedbu remonta, održavanja i potporu postrojbama OSRH na temeljima ekonomičnosti i racionalizacije te uz minimalna ulaganja postizanje postavljenih zadaća s očekivanim rezultatima,” napominje zapovjednik Remontnog zavoda.

Budući da su kroz hale i ruke djelatnika prošla razna novonabavljena sredstva pristigla iz savezničkih zemalja, poput vozila MRAP, nebojnih kamiona iz Njemačke ili pak samohodnih haubica PzH 2000, pitamo pukovnika Leutara kako su djelatnici Remontnog zavoda realizirali ove zadaće.

“Stručni potencijali, znanje i neprocjenjiva praktična iskustva inženjera, tehničara i mehaničara Remontnog zavoda u održavanju široke palete sredstava naoružanja i vojne opreme istočnog i zapadnog podrijetla, uz ciljanu i pravodobnu obuku te opremanje specijalnim alatima i mjerno-dijagnostičkom opremom, uvelike su olakšali usvajanje tehnologija održavanja novonabavljenih sustava i sredstava,” odgovara naš sugovornik. Vozila MRAP, napominje pukovnik Leutar, pristigla iz SAD-a 2014. nisu bila potpuna nepoznanica djelatnicima Remontnog zavoda u pogledu održavanja. Naime, dio je mehaničara Remontnog zavoda s održavanjem ovih vozila do srednje razine složenosti već bio djelomično upoznat tijekom sudjelovanja u operaciji ISAF u Afganistanu, a kroz bilateralnu vojnu suradnju, razmjenu iskustava i upućivanjem djelatnika Remontnog zavoda na dodatne obuke u SAD dostignuta je zahtijevana razina znanja koja osigurava nesmetano odvijanje planskih procesa održavanja i zahtijevani stupanj ispravnosti vozila. Činjenica da su proteklih godina u OSRH pristigle četiri inačice MRAP vozila (M-ATV, MaxxPro Plus, HAGA RG-33L, MRV M1249), ističe pukovnik Leutar, sama po sebi govori o kompleksnosti organizacije i provedbe održavanja ovih vozila.

Što se tiče sustava PzH 2000, temelji održavanja uspostavljeni su već kroz Projekt opremanja, koji je i prije dolaska prvih PzH 2000 u OSRH osigurao kvalitetnu obuku održavatelja Remontnog zavoda u Tehničkoj školi njemačke vojske. “Uz izniman trud, interes i želju za svladavanjem održavanja jednog od najkompleksnijih oružnih sustava u svijetu, u vrlo kratkom vremenu dostignute su pune sposobnosti održavanja ovog sustava u Remontnom zavodu, do tehnološke razine koju to program održavanja i proizvođač preporuča. Osposobljenost djelatnika Remontnog zavoda za zadaće održavanja sustava PzH 2000 dostigla je tu razinu da su u Remontnom zavodu stvoreni uvjeti za provedbu obuke održavatelja na nižim razinama, koja je za potrebe HKoV-a već provedena u dva ciklusa,” kaže zapovjednik Remontnog zavoda.

Nove sposobnosti

Kad je riječ o razvoju novih sposobnosti u OSRH, taj je razvoj i novi izazov za Remontni zavod i cijeli logistički sustav te zahtijeva intenzivan nastavak započetog procesa pomlađivanja stručnog kadra i kontinuirane obuke kroz praktičan rad, koja osigurava nužni transfer znanja i tehnologija održavanja te nadogradnju i razvoj novih sposobnosti.

“Strukturu održavatelja bit će potrebno prilagođavati vrsti i broju tehnike koja će se održavati te ključnim sredstvima koja se eventualno planiraju nabavljati za razvoj novih sposobnosti OSRH. One će zahtijevati i nastavak opremanja Remontnog zavoda suvremenijom kontrolno-ispitnom opremom, alatima, softverima, mjerno-dijagnostičkim uređajima te praćenje i usvajanje suvremenih trendova upravljanja održavanjem,” kaže pukovnik Leutar. Dodaje kako je smjena generacija u Remontnom zavodu kontinuirani proces koji traje već nekoliko godina, a započeo je uvođenjem sustava vojnih specijalista i otvaranjem vojničkih mjesta. Tako je u proteklih nekoliko godina Remontni zavod popunjen s 30-ak mladih časnika, dočasnika vojnih specijalista i vojnika. “Za sve njih postojali su kriteriji prijma i selekcija, a odabrani su oni koji kroz dogledno vrijeme mogu samostalno odgovoriti na sve izazove koji ih očekuju u Remontnom zavodu. Uzimajući u obzir složenost i specifičnost poslova održavanja u Remontnom zavodu, raznovrsnost tehnike te potrebno vrijeme za svladavanje zahtjevnih znanja i vještina, s vremenskim odmakom od pet godina možemo reći da se transfer znanja provodi vrlo uspješno, a pokazatelj je navedenog pravodobno izvršavanje svih postavljenih zadaća uz visok standard kvalitete,” kaže pukovnik Leutar. Dodaje kako je tendencija da se u idućem razdoblju akumulirano znanje i iskustvo djelatnika Remontnog zavoda nadogradi novim znanjima i tehnologijama te da se Remontni zavod osposobi za održavanje novih sustava naoružanja i vojne opreme koji se uvode u OSRH.

“Prioritetni je cilj Remontnog zavoda dodatno osnažiti i osposobiti osoblje, kako bi se sačuvao potpuni tehnološki postupak remonta od ulaska sredstva na održavanje, pregleda i defektacije, izrade tehnološke dokumentacije, izrade pojedinih dijelova i sklopova, pa sve do montaže i ispitivanja. U tom kontekstu, posebna pozornost posvetit će se prijmu nedostajućeg inženjerskog kadra i kontinuiranom razvoju kvalificirane baze inženjera, tehničara i kvalificiranih mehaničara. Bez stručne inženjerske baze, čiji je temelj očuvanje i nadogradnja znanja i tehnologija te kontrola svih procesa, bit će teško udovoljavati zahtjevima održavanja suvremenog naoružanja i vojne opreme,” smatra zapovjednik Remontnog zavoda. Na kraju dodaje kako povijest i sadašnjost Remontnog zavoda pokazuje da su njegova najveća snaga i bogatstvo sposobni i stručni ljudi, spremni u svakom trenutku odgovoriti na sve izazove koji se stavljaju pred njih.

“Svojim samoprijegornim radom i zalaganjem pripadnici Remontnog zavoda, i postrojbi čiji je Remontni zavod pravni slijednik, dali su svoj nemjerljiv doprinos pobjedi u Domovinskom ratu i ostvarenju konačnog cilja, slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, a danas visokom stupnju pouzdanosti i raspoloživosti oružnih sustava te borbenoj moći HV-a. Povodom obilježavanja 30. obljetnice zahvalio bih svim njegovim bivšim i sadašnjim pripadnicima, vođeni bivšim zapovjednicima Ivanom Vinterom, Marijanom Pećnikom, Hrvojem Palčićem, Željkom Kiršićem, Davorom Lončarom i Milanom Slavicom, na svemu što su svojim znanjem, pristupom i radom utkali u Remontni zavod da bi on učinkovito egzistirao sve ovo vrijeme za potrebe i dobrobit OSRH,” zaključuje pukovnik Leutar.


Odlukom ministra obrane Republike Hrvatske od 14. listopada 1991. pristupilo se formiranju Jedinice remontne podrške koja je s postrojbama na lokacijama u Zagrebu, Zadru i Slavonskom Brodu obavljala remont sredstava naoružanja i vojne opreme na cijelom teritoriju RH, te davala neposrednu potporu postrojbama HV-a u svim ratnim zonama.

Od tih jedinica za popravak naoružanja, početkom 1993. godine, formirana je 310. brigada remontne potpore, koju su činile: 1. bojna – Zagreb, 2. bojna – Zadar i 3. bojna – Slavonski Brod, poslije Remontna satnija – Slavonski Brod. U ovom sastavu 310. brigada remontne potpore egzistirala je do 2000. godine, nakon čega preustrojem dio brigade ulazi u sastav 300. logističke brigade GS OS RH pod nazivom Remontna bojna, a zatim 2003. godine mijenja naziv i kao Remontni zavod ulazi u sastav Zapovjedništva za logistiku, sada, Zapovjedništva za potporu OSRH.


Kompleks Remontnog zavoda kapitalna je lokacija za obrambeni sustav jer raspolaže namjenskom i visokovrijednom infrastrukturom, zgradama, ugrađenom opremom poput dizalica velike nosivosti ili punionice boca dušikom te namjenskim visokoregalnim skladištem pričuvnih dijelova koje se koristi za potrebe Remontnog zavoda, ali iz kojeg se pričuvni dijelovi po potrebi distribuiraju u druge tehničke radionice HV-a. Vojna lokacija ima željeznički kolosijek, ima brzi pristup na sve pravce glavnih autocesta u Republici Hrvatskoj te se nalazi u gospodarskoj zoni. U proteklom razdoblju izvršena je prenamjena i adaptacija dijela manje korištenog prostora, a vlastitim kapacitetima uređena je teretana i nogometno igralište. U cilju boljeg funkcioniranja i osiguranja nesmetanog i ekološkog odvijanja svih radnih procesa u Remontnom zavodu, kontinuirano se nastoje osigurati i realizirati određena investicijska ulaganja koja bi dodatno poboljšala postojeće uvjete.


U Remontnom zavodu Zapovjedništva za potporu (ZzP) 14. listopada 2021., obilježena je 30. obljetnica njegova ustrojavanja i djelovanja. Uz djelatnike i bivše zapovjednike postrojbe, svečanosti su nazočili i zapovjednik ZzP-a general-pukovnik Mladen Fuzul, načelnik Stožera i zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Ivan Raos, zapovjednik Remontnog zavoda pukovnik Ivan Leutar te zapovjednici i drugi predstavnici ustrojstvenih cjelina ZzP-a.

Čestitavši obljetnicu djelatnicima RZ-a, general-pukovnik Mladen Fuzul naglasio je da se tragovi njihova rada nalaze na svim objektima i u svim postrojbama Hrvatske vojske. Inženjeri Remontnog zavoda osmislili su mnoga tehnička rješenja, a tehničari i mehaničari svojim su radom i provedbom obuke olakšali usvajanje novih tehnologija te održavanje novonabavljenih sustava i sredstava. “Bez logistike i održavanja sredstava svaka je vojna operacija i akcija samo papirnati plan. Stoga bez vas i vašeg rada ni jedna operacija HV-a ne bi bila provedena, ni u Domovinskom ratu ni danas,” rekao je general Fuzul.

Pukovnik Ivan Leutar iznio je bogatu povjesnicu postrojbe i njezinih prethodnica, naglasivši da su pripadnici svojim bespoštednim radom i zalaganjem dali nemjerljiv doprinos pobjedi u Domovinskom ratu, a danas visokom stupnju pouzdanosti i raspoloživosti oružnih sustava te borbenoj moći Hrvatske vojske. U idućem razdoblju, postrojbu čeka velik broj izazova i zadaća kako bi sačuvala dostignute i razvila nove sposobnosti, poručio je zapovjednik Remontnog zavoda. (Domagoj Vlahović)

Tekst: OJI

Foto: Mladen Čobanović