Potpisan Sporazum o ustrojavanju studija Vojno pomorstvo

Ministar obrane Damir Krstičević i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su sporazum o ustrojavanju novog studija HVU-a. Sporazum je ključni korak prema realizaciji koncepta integriranog studijskog programa Vojno pomorstvo koji će imati tri smjera: Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo i Vojna elektrotehnika…

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Damir Krstičević i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su 28. travnja u vijećnici Pomorskog fakulteta u Splitu u ime MORH-a i Sveučilišta Sporazum o ustrojavanju studija Vojno pomorstvo. Sporazum je ključni korak prema realizaciji koncepta integriranog studijskog programa Vojno pomorstvo koji će imati tri smjera: Vojna nautika,Vojno brodostrojarstvo i Vojna elektrotehnika. Novi studijski program pokreće se radi jedinstvenog obrazovanja pomorskih časnika za sve državne institucije koje djeluju u području pomorske sigurnosti.
“Potpisivanje sporazuma novi je iskorak Hrvatskog vojnog učilišta koji dvama postojećim programima priključuje i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski program – Vojno pomorstvo,” rekao je ministar Krstičević. Podsjetivši na činjenicu da su izradu elaborata navedenog programa započeli Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” i Hrvatska ratna mornarica u suradnji sa Sveučilištem u Splitu – Pomorskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) i Filozofskim fakultetom (FF), ministar je izrazio uvjerenje da će hrvatske institucije zahvaljujući programu “dobiti kvalitetne pomorske kadrove koji će biti dostojni nastavljači hrvatske pomorske tradicije.”
Rektor Anđelinović istaknuo je veliko zadovoljstvo pokretanjem novih programa. Podsjetivši na činjenicu da splitsko sveučilište tradicionalno njeguje mediteransku orijentaciju te da je više njegovih studija i kolegija povezano s tom orijentacijom, rekao je da će novi studiji biti uklopljeni u taj segment.
Načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov rekao je da će programi biti važni za sadašnjost OSRH, ali još više za njihovu budućnost. Zahvalio je djelatnicima Sveučilišta na dosadašnjoj uspješnoj suradnji u programu Kadet.
Zapovjednik HRM-a kontraadmiral Predrag Stipanović istaknuo je da će HRM pružiti studiju punu potporu te da će HRM dobiti novu snagu i mlade ljude spremne na sve moguće izazove.
Zamjenik zapovjednika HVU-a brigadni general Zdravko Klanac izrazio je uvjerenje da je potpisivanje napredak u zaokruživanju jedne velike cjeline za Učilište, koje time dobiva mnogo.”Uvjeren sam da ćemo dobiti mlade, suvremene časnike i časnice,” zaključio je general.
Dekan Pomorskog fakulteta Nikola Račić pohvalio je dosadašnju suradnju MORH-a i fakulteta, uz uvjerenje da će sinergijom MORH-a, OSRH i Sveučilišta studiji sigurno biti uspješni.


Studij bi trebao trajati deset semestara ili pet godina, a njegovim završetkom ostvarilo bi se najmanje 300 ECTS bodova. Kadeti bi stekli akademski naziv magistra Vojnog pomorstva, smjer Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo ili Vojna elektrotehnika. Godišnje bi se upisivalo 30 studenata i to: 20 studenata za MORH, pet za MUP-a i pet za MMPI-a.
Nastavni sadržaji izvodili bi se većim dijelom u specijalističkim učionicama i kabinetima vojarne “Sveti Nikola” u Splitu, a dijelom u kapacitetima sastavnica Sveučilišta u Splitu, a smještaj i prehrana kadeta bili bi osigurani u vojarni “Sveti Nikola“ u Splitu. Prva generacije kadeta trebala bi se upisati akademske godine 2018./2019.
Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima. Osim općih, kadeti dobivaju i specifične kompetencije iz djelokruga Obalne straže, MUP-a, uporabe brodskih borbenih sustava i slično.


Domagoj Vlahović, Foto: Josip Kopi