Sjednica Vijeća studija

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” održana je 15. rujna sjednica Vijeća studija sveučilišnih preddiplomskih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Sjednici je nazočio zapovjednik HVU-a general-pukovnik Slavko Barić, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, voditelj studija Vojno inženjerstvo prof. dr. sc. Davor Petrinović, voditelj studija Vojno vođenje i upravljanje doc. dr. sc. Robert Mikac te članovi vijeća studijskih programa.
Usvojeni su zapisnici sjednica Vijeća studija sveučilišnih preddiplomskih studija te je podneseno izvješće o provedbi jesenskog ispitnog roka za akademsku godinu 2015./2016., kao i izvješće o upisu 14. naraštaja kadeta u prvu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017.Jedna od točaka odnosila se na program Erasmus+. General Barić i rektor Boras održali su sastanak na kojem su utvrđene sve nužne formalno-pravne pretpostavke za uključenje vojnih studijskih programa u Erasmus+, kao i potrebni angažmani svih sudionika u tom procesu. Uključenje vojnih studijskih programa u program razmjene studenata očekuje se od akademske godine 2017./2018. Nakon sjednice Vijeća održan je Uvodni sat za nastavnike i suradnike studijskih programa koji će izvoditi nastavu u zimskom semestru akademske godine 2016./2017. kako bi se upoznali sa svim elementima nastavnog procesa.

Tekst: Zdravko Lovašen
Foto: Marija Sever