Predškolci iz Sinja u posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici

Dvadeset i pet mališana predškolske dobi iz sinjskog dječjeg vrtića Bili cvitak posjetilo je 26. svibnja Hrvatsku ratnu mornaricu. U pratnji predstavnika Flotile HRM-a razgledali su desantni brod minopolagač DBM-81 Cetina te raketnu topovnjaču RTOP-42 Dubrovnik. Bila je to prilika da članovi posade brodova svojim malim gostima pokažu dijelove brodova i pričaju im o svojem pozivu, ali i da odgovaraju na njihova brojna pitanja i čuju komentare kao što su: “Vidi kolike su srdele!”, “Postoji kopnena vojska i morska vojska.”, “Spasilački kolut služi kad brod potone da ga se izvuče van.” i sl. Zahvaljujući na gostoprimstvu, djeca su domaćinima otpjevala pjesmu Duboko je more te im darovala zbirku svojih crteža s pomorskim motivima, nakon čega je uslijedilo zajedničko fotografiranje ispred kipa sv. Nikole.

M. Maroš / M. Siriščević, foto: M. Maroš