Preduputna obuka kandidata za NEP i MOV Con Milu

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi provedena je od 12. do 23. studenog preduputna obuka kandidata za NEP i MOV Con Milu 29. HRVCON-a za OPM KFOR. Cilj preduputne obuke bio je pripremiti pripadnike ZzP-a za život i rad u specifičnim uvjetima koji se očekuju tijekom sudjelovanja u provedbi zadaće čuvanja reda i mira, odnosno stvaranja sigurnosti na Kosovu.

Obuci su nazočila ukupno četiri kandidata glavnine i četiri pričuvna kandidata. Provodila se sukladno Programu preduputne obuke, sastavljenom kako bi se razvojem vještina i sposobnosti smanjili sigurnosni rizici za osoblje, opremu i materijalna sredstva te pritom osigurala visoka razina profesionalnosti u svrhu uspješnog izvršenja dodijeljene zadaće, kao i primjerenog predstavljanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnom okružju.

Obuka je počela pregledom spremnosti za preduputnu obuku, obuhvatila je sva programska područja, a kako je uvježbavanje vojnih procedura jedna od glavnih zadaća svakog pripadnika HV-a, osvježena su i znanja iz temeljnih vojnih vještina. Završila je ocjenjivanjem spremnosti sastavnica i stožernih dužnosti iz sastava ZzP-a za 29. HRVCON KFOR, koje je proveo tim Zapovjedništva za potporu uz nadzor tima za nadzor ocjenjivanja GS OSRH.

OJI