Pregledani helikopteri OH-58D Kiowa Warrior

Stručni tim Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga RH boravio je sredinom studenog u SAD-u gdje je u Fort Braggu u državi Sjeverna Karolina i Redstone Arsenalu u Alabami proveo detaljan tehnički pregled helikoptera OH-58D Kiowa Warrior te ostale imovine koja je predmet ponude Vlade SAD-a u sklopu donacije vojne opreme i naoružanja Hrvatskoj. Riječ je o opremi koju je američka vojska proglasila vojnim viškom. Ovaj je pregled jedan od posljednjih koraka u složenom procesu donacije helikoptera…

Stručni tim Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga RH u sastavu dva pilota i tri inženjera boravio je u radnom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama od 9. do 14. studenog. U Fort Braggu u državi Sjeverna Karolina i Redstone Arsenalu u Alabami proveo je detaljan tehnički pregled helikoptera OH-58D Kiowa Warrior te ostale imovine koja je predmet ponude Vlade SAD-a u sklopu donacije vojne opreme i naoružanja Hrvatskoj. Riječ je o opremi koju je američka vojska proglasila vojnim viškom.
Ovaj je pregled jedan od posljednjih koraka u složenom procesu donacije helikoptera. U procesu se moraju definirati svi pojedinačni helikopteri, sustavi naoružanja, oprema helikoptera, streljivo i rakete, pričuvni dijelovi za višegodišnje održavanje, logistička i stručna potpora, alati i ispitno mjerna oprema, zemaljska, opća i posebna oprema za opsluživanje helikoptera, dokumentacija helikoptera i opreme, informatički sustavi za potporu održavanju te modeli transporta helikoptera i imovine u RH. Proveden je pregled i odabir tri trenažera za obuku tehničara i pilota, trenažer za obuku tehničara za održavanje motora, kompleksni trenažer za obuku tehničara i pilota po svim sustavima helikoptera te trenažer za obuku tehničara za sustave upravljanja, transmisiju i motor.
Tijekom posjeta održani su i razgovori koji su definirali daljnje korake u ugovaranju obuke pilota i tehničara kako bi se za nova sredstva i sposobnosti stvorili uvjeti za održivost dugi niz godina tijekom kojih će se helikopteri eksploatirati u OSRH.
Vlada SAD-a ponudila je velik broj helikoptera OH-58D, a stručni tim odabrao je 16 helikoptera iz WRA programa (War Replacement Aircraft – zamjenski helikopteri koji nadoknađuju gubitke u operacijama). Ovim programom obuhvaćeno je 40-ak helikoptera koji su isporučivani postrojbama Kopnene vojske SAD-a od 2012. do 2014. Svih 16 odabranih helikoptera proizvedeni su između 2010. i 2012. godine i imaju između 100 i 600 sati naleta. Helikopteri imaju svu standardnu opremu i naoružanje koja se ugrađuje na OH-58D Kiowa Warrior u skladu s propisima i standardima KoV-a SAD-a. Od odabranih helikoptera, njih se 14 još uvijek nalazi u aktivnoj uporabi postrojbi KoV-a SAD-a što je jamstvo da će do sredine iduće godine biti održavani prema propisanim standardima, odnosno neće se konzervirati na trajnom skladištu što značajno smanjuje troškove za Republiku Hrvatsku (dekonzervacija, pregled, ispitni letovi, ishođenje dozvola i plovidbenosti itd.).  
Odabir sustava naoružanja za helikoptere proveden je tako da se oni mogu konfigurirati na sve četiri standardne inačice; strojnica-nevođene rakete, nevođene rakete-nevođene rakete, vođene rakete-vođene rakete, strojnica-vođene rakete. Odabrane količine streljiva i raketa omogućit će potpunu obuku pilota za sve zadaće za koje je helikopter OH-58D namijenjen. Svi helikopteri imaju standardnu pasivnu zaštitu posade i vitalnih dijelova helikoptera te pripremu za postavljanje aktivnih protumjera. Sve dogovoreno definirat će se u Ugovoru o donaciji. Ako se donese pozitivna odluka i Ugovor prihvati početkom 2016. godine, isporuka helikoptera i imovine može se očekivati u drugoj polovini 2016. godine.


Stručni tim odabrao je 16 helikoptera iz WRA programa (War Replacement Aircraft – zamjenski helikopteri koji nadoknađuju gubitke u operacijama). Ovim programom obuhvaćeno je 40-ak helikoptera koji su isporučivani postrojbama Kopnene vojske SAD-a od 2012. do 2014. Svih 16 odabranih helikoptera proizvedeni su od 2010. do 2012. godine i imaju između 100 i 600 sati naleta. Helikopteri imaju svu standardnu opremu i naoružanje koja se ugrađuje na OH-58D Kiowa Warrior u skladu s propisima i standardima KoV-a SAD-a.

OJI, foto US Army, M.Žunić