Priprema za vježbu CWIX 19

Na vježbi CWIX 19 testirat će se interoperabilnost nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava te službeno provesti verifikacija i validacija sustava na temelju FMN koncepta

Federated Mission Networking (FMN) označava “federaciju”, odnosno umrežavanje nacionalnih i savezničkih mreža u potpori NATO-ovim operacijama kako bi se osigurala dostatna razina interoperabilnosti snaga u zajedničkom djelovanju. FMN kao koncept nastao je na temeljima AMN-a (Afghanistan Mission Network), komunikacijsko-informacijske mreže nastale i proširivane za potrebe ISAF-a, a poslije i misije Odlučna potpora. Dolaskom savezničkih snaga u Afganistan početkom operacije ISAF, kao jedan od ključnih nedostataka identificiran je nedostatak interoperabilnosti, koji se ogledao u znatnim komunikacijskim ograničenjima i ograničenoj razmjeni informacija među snagama različitih zemalja na taktičkoj i operativnoj razini. Trebalo je što prije definirati i izgraditi komunikacijsko-informacijsku mrežu koja će osigurati nesmetanu, štićenu razmjenu informacija među koalicijskim snagama, odnosno zapovjednim mjestima na taktičkoj i operativnoj razini, što je naposljetku realizirano kroz AMN.

FMN kao konceptualni okvir definira načela i standarde uvezivanja ili “federacije” različitih nacionalnih i koalicijskih mreža u jednu mrežu kao preduvjet izgradnje zajedničke situacijske svjesnosti. Fokusiran je na zapovjedna mjesta u operaciji, podupire proces donošenja odluka te osigurava nesmetanu razmjenu informacija. Taj koncept zajedno čine ljudi, procesi i različite tehnologije s pomoću kojih se standardizira planiranje, priprema, uspostava, korištenje i ukidanje mreža u operacijama. Republika Hrvatska uključila se u FMN okvir u ožujku 2016., s razinom sposobnosti dovoljnom za potporu tadašnjim ambicijama sudjelovanja Hrvatske vojske u NATO-ovim operacijama.

Kako bi se ispunili Ciljevi sposobnosti i omogućilo sudjelovanje Hrvatske vojske u NATO-ovim operacijama i vježbama s postrojbom koja ima stožernu strukturu, nužno je bilo promijeniti i razinu ambicije sudjelovanja u FMN-u. U tu je svrhu u srpnju 2018. formiran Tim za implementaciju FMN-a “Opcije B” (viša razina sposobnosti nužna za uspostavu nacionalnog zapovjednog mjesta u operaciji), na čijem je čelu načelnik Uprave za KIS Glavnog stožera OSRH brigadni general Ante Tolić. S tim u vezi počeo je i razvoj razmjestivog komunikacijsko-informacijskog sustava pod nazivom Razmjestivi komunikacijski paket (RKP), kojim se podupire jedno takvo zapovjedno mjesto. Sustav se zbog ekonomičnosti razvija na “Open Source” platformama, poput Linuxa. “Cilj koncepta je takozvana interoperabilnost nultog dana, odnosno spremnost svih nacionalnih sustava za razmjenu informacija odmah na početku operacije u skladu s načelom ‘plug and play’,” objašnjava satnica vojni specijalist Željka Petrović, zamjenica nacionalnog voditelja te voditeljica sposobnosti u području FMN Core Services.

Kako bi se provjerila sposobnost hrvatskog RKP-a i njegova usklađenost s tehničkim specifikacijama FMN koncepta, tim Hrvatske vojske sudjelovao je 2018. na međunarodnoj vojnoj vježbi Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise – CWIX, koja se svake godine u lipnju održava u JFTC-u (Joint Force Training Centre) u Bydgoszczu, Poljska. Vježba je koncipirana tako da se na njoj testira interoperabilnost nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava te službeno provodi verifikacija i validacija sustava na temelju FMN koncepta. Na vježbi se hrvatski RKP pokazao kao dobra platforma za daljnji razvoj te su na temelju toga počele pripreme za službeno testiranje sustava koje će se provesti u lipnju ove godine. U ožujku je u vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” održana zadnja radionica u sklopu priprema za odlazak na ovogodišnje izdanje vježbe CWIX 19. Prošle je godine na vježbi sudjelovalo 29 nacija/organizacija uz još pet nacija promatrača. Ove je godine broj nacija/organizacija koje sudjeluju narastao na 36, uz tri nacije promatrača.

“Vježba je koncipirana tako da se na njoj testira interoperabilnost nacionalnih komunikacijsko-informacijskih sustava te službeno provodi verifikacija i validacija sustava na temelju FMN koncepta,” objašnjava nacionalni voditelj skupine OSRH na vježbi bojnik Goran Serenčeš, stožerni časnik za KIS Uprave za KIS GS OSRH. Vježba je organizirana u 17 fokusnih područja. Hrvatska vojska prošle je godine sudjelovala samo u području Temeljni servisi. Ove godine hrvatski predstavnici sudjeluju u četirima područjima, od toga u trima kao sudionici formalnog testiranja, a u jednom kao promatrači. Formalno testiranje provodit će se u područjima Temeljni servisi, Geoinformacijski servisi i Cyber, dok će u području “FMN Exercise” sudjelovati kao promatrači.

Doris Ravlić

snimio Mladen Čobanović