Proizvodi hrvatske vojne industrije

U sklopu međunarodne panel rasprave pod nazivom “Hrvatska obrambena industrija i nove tehnologije”, održane 11. travnja u okviru ASDA-e 2019 u Splitu, prikazan je promotivni film o proizvodima hrvatske vojne industrije.