Projektna rješenja za Type 31e

(Ilustracija: BAE Systems Maritime / Twitter)

Industrijski timovi koji se natječu za program fregata Type 31e britanske Kraljevske ratne mornarice poslali su tehničke i komercijalne prijedloge odjelu Ministarstva obrane za opremu i potporu (Defence Equipment and Support – DE&S). Tri tima predvode tvrtke Atlas Elektronik UK (predložena inačica fregate MEKO A-200), Babcock (koncept Arrowhead-140, inačica danske klase Iver Huitfeld) i BAE Systems (koncept Leander, na ilustraciji, povećana klasa omanskih korveta klase Khareef), koje su u prosincu 2018. dobile ugovore na natječaju za oblikovno rješenje spomenutih fregata vrijednom pet milijuna funti (6,37 milijuna dolara). U okviru toga trebale su razviti nominirana idejna rješenja, izraditi strategiju gradnje i izložiti komercijalne prijedloge. Ponude svih industrijskih timova za projektiranje i gradnju zaprimljene su 24. lipnja.
Program Type 31e važan je dio britanske Nacionalne strategije brodogradnje. Zahtijeva novu klasu plovila, koja će se sastojati od pet fregata opće namjene. Morat će djelovati u većini svjetskih mora i izvršavati konvencionalne te nekonvencionalne zadaće, uključujući obranu, odvraćanje i pomorsku sigurnost.

Maja PTIĆ GRŽELJ