Promocija polaznika vojnih škola OSRH-a u Vukovaru

Povodom obilježavanja Dana državnosti, kao jednog od najvažnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti, u Vukovaru je 26. lipnja 2019. održana svečana promocija 134 polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”