Provedena vježba 1. mehanizirane bojne Sokolovi GOMBR-a

Na vojnom poligonu “Gašinci” provedena je 9. ožujka metodsko-pokazna vježba Održavanje u b/d bojne, na kojoj su sudjelovali pripadnici 1. mehanizirane bojne Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade HKoV-a.
Cilj metodsko-pokazne vježbe je organizacija i provedba obučnih aktivnosti koje će omogućiti logističkim postrojbama održavanja tijekom borbenih djelovanja. Kroz demonstracije na radnim točkama prikazana je obuka održavanja naoružanja, vozila, otklanjanja nedostataka na licu mjesta tehničkim kapacitetima bojne, kao i izvlačenje oštećene i neispravne tehnike u postaju za tehničko održavanje te transport u područje brigadne potpore. Namjera je davanje jasnih odgovora na pitanja: Tko?, Što?, Kad?, Gdje?, Kako? i Zašto? provodi zadaće održavanja u bojni, kao preduvjet integracije vježbe u višerazinsku logističku vježbu brigade LOGEX koja će se provoditi u svibnju. Vježbi su nazočili zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak sa Stožerom, zapovjednicima postrojbi te logističkim časnicima i dočasnicima Brigade.

M. Dropuljić