Pružanje potpore na kopnu, u moru ili zraku

“Naša je Bojna tehnička postrojba u kojoj svaki dan dolazimo do novih spoznaja i izazova s obzirom na brzu ekspanziju elektronike i informatike,” govori nam pukovnik Dragoslav Škaro te naglašava kako se njegovi pripadnici uspješno nose s novim izazovima i prate razvoj tehnologije

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu među mnoštvom zgrada svoju je bazu našla i Bojna veze, čiji su nas zapovjednik pukovnik Dragoslav Škaro i prvi dočasnik časnički namjesnik Tomislav Golubić srdačno dočekali.

Prethodnicom Bojne veze smatra se Odred veze Glavnog stožera Hrvatske vojske, koji je od rujna 1991. godine počeo funkcionirati kao pristožerna postrojba Glavnog stožera. Zauzimanjem vojarne JNA u Samoboru pripadnici Odreda veze zaposjedaju velik broj sredstava i sustava veze, motornih vozila, naoružanja i druge vojne opreme. Tijekom godina postrojbe veze prolazile su više preustroja da bi naposljetku 1. prosinca 2014. bila ustrojena današnja Bojna veze. Zadnjim preustrojem postrojbi veze od 1. studenog 2019. uz postojeću Bojnu veze ustrojava se i Zapovjedništvo za kibernetički prostor GS OSRH (ZzKP). Bojna veze postaje djelatno-pričuvna postrojba koja u svojem sastavu ima Zapovjedništvo, Zapovjednu satniju i 1. satniju veze kao djelatnu komponentu, te 2., 3. i 4. satniju veze ustrojene kao postrojbe razvrstane pričuve.

Funkcija i novi izazovi

Bojna veze postrojba je koja je po svojem ustroju osposobljena pružati potporu Zapovjedništvu i svim postrojbama HKoV-a na kopnu, u moru ili zraku. Povezujući sve razine postrojbi, Bojna veze pridonosi točnom i pravodobnom izvršavanju planiranih zadaća. “Naša je Bojna tehnička postrojba u kojoj svaki dan dolazimo do novih spoznaja i izazova s obzirom na brzu ekspanziju elektronike i informatike,” govori nam pukovnik Škaro. Naglašava kako se njegovi pripadnici učenjem i zalaganjem uspješno nose s novim izazovima i trendovima te daju sto posto svojih mogućnosti kako bi bili ukorak s tehnologijom.

Prvi dočasnik Bojne veze detaljnije nam je objasnio provedbu obuke i upoznao nas s ciljevima obučavanja. Njegova je uloga savjetovanje zapovjednika vezano uz kompletnu stegu, obuku, sve zadaće koje se provode te profesionalni razvoj vojnika i dočasnika. “Veliki naglasak stavljamo na samorazvoj pojedinaca jer se zbog napretka tehnologije moraju dodatno educirati kako bi bili ukorak s modernizacijom uređaja,” rekao nam je časnički namjesnik Golubić. Ističe odlično funkcioniranje zapovjednika vodova i prvih dočasnika pri čemu mladost i želja za radom zapovjednika u spoju s iskustvom koje imaju dočasnici donosi jako dobre rezultate.

Provedba obuke

Nazočili smo obuci koja je provedena u skladu s izrađenim i odobrenim Tjednim rasporedom obuke po poslugama (timovima) postaja veze u okviru njihovih specijalnosti (radio, telekomunikacijska i informatička) s ciljem formiranja središta veze na zapovjednom mjestu.

Aktivnosti po kojima je provođena obuka bile su: postavljanje malog zapovjednog vozila veze (MZvV) za rad (HF i VHF uređaji); postavljanje radiorelejne postaje (RRS-2R/3R) za rad (SHF uređaji); postavljanje satelitskog sustava VSAT za rad; postavljanje razmjestivog komunikacijskog paketa (RKP) za rad te postavljanje mobilnog operativnog središta (MOS) za rad. Tijekom obuke u MOS-u su preko RKP-a, satelita i radiorelejne veze propušteni svi obvezni (core) servisi kao što su elektronička pošta (mail), VoIP telefonija, servis za multimedijsku komunikaciju u realnom vremenu (chat) i dr.

TEKST Janja Marijanović

Foto Mladen Čobanović