Prometna, administrativna i logistička potpora Glavnom stožeru

Dom Glavnog stožera OS-a ima zadaću pružanja prometne, administrativne i logističke potpore Glavnom stožeru. U 2018. logistički je podupirao mnoge aktivnosti na razini MORH-a i GSOS-a, od međunarodnih posjeta, planskih konferencija, obilježavanja obljetnica do vojnih vježbi, ali i potpore civilnim institucijama, a posebno sam ponosan doprinosom naših djelatnika u vojnoj vježbi Velebit 18 – Združena snaga…

Krajem prošle godine Dom Glavnog stožera OSRH proslavio je 20. obljetnicu osnutka pa smo u toj prigodi razgovarali sa zapovjednikom postrojbe pukovnikom Borisom Kovačićem, koji nam je predstavio rad postrojbe te otkrio kakvi izazovi i zadaće očekuju Dom GSOS-a u bližoj budućnosti. 

Opišite nam ukratko kako su se vaše zadaće i sposobnosti razvijale i mijenjale od osnutka postrojbe?

Dom GSOS-a osnovan je 1. prosinca 1998., a u vrijeme osnivanja glavna mu je zadaća bila pružanje logističke potpore Kabinetu načelnika Glavnog stožera OS-a, svim upravama Glavnog stožera, Zapovjedno-operativnom središtu, Službi Vojne policije te Vojnom ordinarijatu.

Podsjetio bih da je Glavni stožer Oružanih snaga 1998. godine bio funkcionalno organiziran kroz osobnu skupinu u kojoj su bili Kabinet načelnika GS-a i prvi dočasnik, gransku skupinu koju su činili uredi za HKoV, HRM i HRZ, stožernu skupinu, u kojoj je bilo osam uprava i posebna skupina koju je činio Dom stožera i Odjel sigurnosti. To je bio početak u kojem je Dom preuzeo zadaću logističkog podupiranja Glavnog stožera, materijalno i financijski.

Preustrojem u travnju 2003. godine Dom stožera postaje pristožerna postrojba Glavnog stožera te istodobno mijenja naziv u Dom Glavnog stožera OS sa zadaćom pružanja prometne, administrativne i logističke potpore Glavnom stožeru.

U ovoj godini, kao i u prethodnim, bilo je dosta velikih zadaća u kojima ste sudjelovali svojom potporom. Možete li izdvojiti najsloženije?

U 2018. godinu, u kojoj je Dom GSOS-a doživio određene personalne promjene: promjena zapovjednika Doma, promjena zamjenika zapovjednika i prvog dočasnika kao i promjena zapovjednika vojarne ”Kovčanje“ i vojnog objekta ”Kupari“, sve zadaće Doma GSOS-a realizirane su u potpunosti.

Dom je u 2018. logistički podupirao mnoge aktivnosti, na razini MORH-a i GSOS-a od međunarodnih posjeta, planskih konferencija, obilježavanja obljetnica do vojnih vježbi, ali i potpore civilnim institucijama. Spomenut ću samo neke od značajnijih aktivnosti kao što su vježba Sigurnost 18, inicijalna planska konferencija za vojnu vježbu Saber Guardian 19, ljetovanje djece s posebnim potrebama pripadnika MORH-a i GSOS-a, potpora HOO-u, obilježavanje Dana OSRH i Dana HKoV-a i 27. obljetnice formiranja Hrvatske vojske, simpozij Kibernetička obrana i Potpora razvoju kibernetičke sposobnosti, vojna vježba Velebit 18 – Združena snaga i hodnja MORH-a i GSOS-a na Velebit.

Spomenuli ste vježbu Velebit kao jednu od velikih izazovnih zadaća u 2018. godini. Jeste li zadovoljni odrađenim?

Vojna vježba Velebit 18 – Združena snaga bila je velik izazov za sve sudionike vježbe pa tako i za Dom Glavnog stožera OSRH kao pristožernu postrojbu. Zadaća Doma u provedbi ove vježbe primarno se odnosila na pružanje cjelovite i neprekinute logističke potpore za rad u Zapovjedništvu vježbe smještenom u vojarni ”Josip Jović“ na Udbini, a sekundarno na pružanje logističke potpore na ostalim lokacijama provedbe vježbe u skladu sa zaprimljenim zahtjevima i ukazanima potrebama.

U vježbi su djelatnici Doma GS-a sudjelovali u okviru EXCON-a s dobivenom zadaćom pružanja logističke potpore u ostvarivanju nesmetanih uvjeta za rad HICON-a i EXCON-a te prometne potpore u vidu prijevoza osoba i MTS-a za zapovjedništvo na Udbini, kao i na ostalim lokacijama provedbe vježbe prema zaprimljenim zahtjevima i ukazanim potrebama. 

Zahvaljujući visokoj razini motivacije, višegodišnjem iskustvu u obnašanju raznih logističkih dužnosti, znanju i zalaganju svih djelatnika Doma uključenih u provedbu i potporu vježbe svi zaprimljeni logistički zahtjevi realizirani su u potpunosti. Posebno želim istaknuti kako su zadaće pružanja logističke potpore prijevoza osoba i MTS-a protekle bez izvanrednog događaja, što pokazuje iznimnu usredotočenost svih djelatnika na provedbu zadaće.

Sagledavajući sve navedeno, kao zapovjednik Doma  ponosan sam i vrlo zadovoljan doprinosom naših djelatnika u ovoj vojnoj vježbi na čemu im ovim putem zahvaljujem.

Koje vas velike i složene zadaće, uz one redovne, očekuju u 2019. godini?

U ovoj godini, kao i u prethodnim, pred nama je niz redovnih zadaća u kojima sudjelujemo pružanjem potpore, a ovdje bih izdvojio Koordinacijsku konferenciju za međunarodnu vojnu vježbu Immediate Response 19, međunarodne posjete MORH-a i GSOS-a, planske konferencije, obilježavanje obljetnica, vojne vježbe te pružanje potpore civilnim institucijama.

Koliko Dom broji pripadnika i kakvi su planovi za bližu budućnost postrojbe?

Danas Dom GSOS-a kao pristožerna postrojba po ustroju broji 120 djelatnih vojnih osoba, državnih službenika i namještenika, s tim da je dio ustrojbenih mjesta nepopunjen. S dolaskom nove godine dio je djelatnika otišao u mirovinu, tako da će broj djelatnika značajno biti smanjen. Stoga je naš prioritet popuniti upražnjena ustrojbena mjesta s pripadnicima koji udovoljavaju našim potrebama i izazovima.

U ovoj vas godini očekuje preustroj. Kakva su očekivanja u tom pogledu?

Što se tiče preustroja, Dom GSOS-a ostaje u okvirima sadašnjeg brojčanog stanja, s tim da će se provesti samo male promjene u organizacijskom smislu postrojbe, a sukladno zadaćama koje Dom provodi u pružanju potpore MORH-u i GSOS-u.

Želite li nešto dodati za kraj?

Želio bih zahvaliti svim djelatnicima Doma GSOS-a jer su svaku zadaću shvatili vrlo ozbiljno i pristupali joj savjesno i s velikom odgovornošću. Svatko je u svojem segmentu rada pridonio tome da naša postrojba u proteklih godinu dana uspješno odradi sve zadaće. Osim djelatnika Doma za realizaciju dijela zadaća zaslužne su i druge postrojbe Hrvatske vojske, koje su nam nesebično izlazile u susret i pružale potporu ondje gdje sami nismo mogli sve realizirati. Zato bih ovom prilikom zahvalio na suradnji i pruženoj pomoći prije svega ZzP-u, HKoV-u, HVU-u, upravama GSOS-a, svim pristožernim postrojbama kao i službama MORH-a.

Petra KOSTANJŠAK, foto: Mladen ČOBANOVIĆ