Rad savjetnika 10. HRVCON-a u misiji Odlučna potpora

Savjetnički tim Zapovjedništva za obuku, savjetovanje i pomoć – Sjever (Train Advise Assist Command-North – TAAC-N), čija je temeljna zadaća savjetovanje pripadnika Regionalnog obučnog središta (RMTC) 209. korpusa Afganistanske narodne armije (ANA), jedna je od važnih sastavnica 10. hrvatskog kontingenta u misiji Odlučna potpora. Rad pet hrvatskih savjetnika, koji obnašaju dužnosti u okviru Zapovjedništva TAAC-N, iznimno je pozitivno ocijenjen.

Savjetnici su u sklopu zadaća angažirani kroz savjetovanja u procesu obuke pripadnika ANA-e u uredima ili na poligonima obučnog središta. Svakodnevni odlazak na takve zadaće podrazumijeva niz pripremnih radnji i postupaka, kao što je priprema savjetovanja u kampu “Marmal”, odlazak zračnim ili kopnenim putem u područje kampa “Shaheen” Afganistanske narodne armije, provedba planiranog savjetovanja te povratak i pisanje izvješća o provedenom.

Navedene dužnosti zahtijevaju od pripadnika Hrvatske vojske specifična znanja, sposobnosti i vještine stečene radom u pojedinim rodovima OSRH, poznavanje procedure savjetovanja, izvrsno poznavanje engleskog jezika i stožernog rada. Usto, iznimno je važno poznavanje okruženja i sredine u kojoj se provodi savjetovanje jer je potrebno, prije nego počne prenošenje iskustava i znanja, uspostaviti odnos povjerenja sa savjetovanom osobom. Uspostavljeni odnosi s afganistanskim vojnicima do kraja misije često prerastaju u prijateljske.

U sve se navedeno imao priliku uvjeriti prvi dočasnik 10. HRVCON-a, prisustvujući savjetovanju koje su provodili dočasnici – savjetnici RMTC-a na poligonu za gađanje osobnim naoružanjem. Hrvatski ekspertni tim savjetnika taj je put pokazao pripadnicima 209. korpusa koji polaze temeljnu obuku važnost čišćenja i održavanja osobnog naoružanja prije i nakon provedbe gađanja. Održani su također razgovori i savjetovanje s ključnim osobljem 209. korpusa koje je provodilo taktičku obuku pješaštva na terenu razine bojne. Tijekom savjetovanja stvorena je pozitivna atmosfera između savjetnika i instruktora ANA-e, koji su sa zadovoljstvom i poštovanjem prihvaćali savjete hrvatskih eksperata. Kontinuitet razvoja sposobnosti afganistanskih snaga kroz proces savjetovanja u planiranju i provedbi obuke jedna je od ključnih zadaća NATO-ove misije Odlučna potpora.

Hrvatski savjetnici rado su viđeni uzvanici na službenim svečanostima u organizaciji RMTC-a, za što je posebno zaslužna i hrvatska zastavica na odorama pripadnika 10. HRVCON-a, koja je iznimno cijenjen i tražen suvenir među pripadnicima ANA-e.

prvi dočasnik 10. HRVCON-a
Foto: 10. HRVCON