Rasadnik mirovnih promatrača

Konstantan povećan interes vojnog i civilnog osoblja za tečajeve i obuke  u Središtu za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“ govori o afirmiranosti Središta i njegovoj ulozi jednog od bitnih nositelja odgovorne uloge obučavatelja i nadziratelja provedbe preduputnih obuka za pojedince i postrojbe za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama

Oružane snage Republike Hrvatske 1999., svega godinu dana nakon odlaska UNTAES-a s prostora Istočne Slavonije upućuju prve pripadnike u međunarodnu mirovnu misiju UNAMISIL u Sijera Leoneu. Tad se javlja potreba osnivanja ustrojstvene cjeline koja će biti u potpori obučavanja pripadnika predviđenih za upućivanje u međunarodne vojne operacije. Nositelj ustrojavanja pristožerne postrojbe Središte za međunarodne vojne operacije bio je brigadir Ivan Beneta. Mjerodavnosti Središta uključivale su odabir, pripremu, opremanje i praćenje sudionika međunarodnih vojnih operacija iz sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske. U tim prvim godinama Središte je obučavalo pojedince i timove za UN-ove misije u Etiopiji i Eritreji, Sijera Leoneu, Indiji i Pakistanu i Zapadnoj Sahari. Najveći broj pripadnika Središta bili su pripadnici OSRH koji su iskustvo stekli u međunarodnom okruženju, upravo u prvim uputima u mirovnu misiju UNAMISIL te implementiraju svoje iskustvo u rad Središta za međunarodne vojne operacije i razvijanje obučnih aktivnosti, s ciljem što kvalitetnije pripreme pripadnika OSRH za međunarodne vojne operacije. Najznačaniji rezultat takvog pristupa radu jest razvoj tečaja za UN-ove promatrače 2003. godine, koji je nakon iscrpne certifikacije UN-ova DPKO-a iz New Yorka dobio UN-ov certifikat, što Središte za međunarodne vojne operacije svrstava među prva tri središta za MVO u svijetu s certifikatom o međunarodno priznatom UN-ovu tečaju za vojne promatrače (UNMOC). Iako je upravo taj tečaj Središtu donio prepoznatljivu kvalitetu i ugled u krugovima obučnih središta za međunarodne vojne operacije i u idućim godinama, Središte nastavlja razvijati tečajeva prema UN-ovim, a poslije i NATO-ovim standardima.

Razvoj novih obučnih aktivnosti

Mjerodavnost odabira i opremanja sudionika 2007. prenosi se na druge sastavnice Oružanih snaga, a Središte kao sastavnica Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ dobiva novu misiju koja se odnosi isključivo na obuku i pripremu pojedinaca i postrojbi za sudjelovanje u operacijama potpore miru. U tom razdoblju Oružane snage većinu svojih pripadnika upućuju u NATO-ove vođene operacije, stoga Središte za međunarodne vojne operacije razvija nove obučne aktivnosti u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja pripadnika za zadaće i dužnosti u NATO-ovu okruženju, poput Tečaja za stožerne časnike NATO-a (NATO SOC), Tečaja osnova pregovaranja (TOP) i Tečaja osnova operacija potpore miru (BPSOC). Osim preduputnih obuka za upućivanje u NATO-ove operacije, Središte za međunarodne vojne operacije provodi i Preduputni tečaj za NATO-ove KFOR timove za suradnju i promatranje (KFOR LMT), a isključivo za pripadnike oružanih snaga partnerskih zemalja poput Danske, Finske, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država i drugih. Središte je također na raspolaganju obučnim potrebama ostalih ministarstava Republike Hrvatske koji svoje pripadnike šalju u međunarodne vojne operacije i razvija Tečaj osnova operacija potpore miru čiju glavnu obučnu publiku čine djelatnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, Tečaj za medijske izvjestitelje u kriznim situacijama kojem je namjena osposobiti novinare i ratne izvjestitelje za rad u uvjetima suvremenih vojnih operacija. Središte za međunarodne vojne operacije od 2015. i dalje prati aktualne obučne potrebe pripadnika i postrojbi Oružanih snaga koji se upućuju u međunarodne vojne operacije i razvija nove tečajeve. Tečaj zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije namijenjen stožernom osoblju i djelatnicima drugih ministarstava, koji u svojem radu surađuju s tijelima sigurnosnog sustava Europske unije, Tečaj za komentatore i moderatore vojnih vježbi koji polaznike priprema za uvježbavanje govorničkih vještina i usvajanje osnovnih znanja za komentiranje i moderiranje vojnih vježbi i drugih vojnih događaja, Obuku preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (S.E.R.E. obuka), a u suorganizaciji s  Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom unutarnjih poslova provodi UN-ov tečaj za policijske službenice (iz Jordana, Egipta, Sudana, Mjanmara, Indije i Nigerije). Iznimno postignuće Središta u ovom razdoblju dodatna su dva UN-ova certificirana tečaja, Tečaj za stožerno osoblje UN-a i UN-ov sveobuhvatni tečaj zaštite civila.

Provedba sedam tečaja

Središte za međunarodne vojne operacije 2019. mijenja ime u Središte za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“, u spomen na prvog poginulog pripadnika OSRH 10. HRVCON-a u operaciji Odlučna potpora u Afganistanu. Preustroj 2020. omogućuje sustavno praćenje najnovijih zahtjeva, izazova i promjena u doktrinama obuke sukladno potrebama u UN/NATO/EU vođenim operacijama. Zbog toga nova misija Središta uključuje osposobljavanje pripadnika OSRH, državnih institucija i stranih oružanih snaga za stožerne i druge dužnosti u tim operacijama te nadziranje procesa obuke postrojbi i namjenski organiziranih snaga za sudjelovanje u NATO/EU/UN operacijama u tijeku. Danas Središte za međunarodne vojne operacije ”Josip Briški“ provodi sedam tečajeva, preduputne obuke za UNMOGIP, MINURSO, NMI, KFOR, UNFIL i S.E.R.E. obuku na svim razinama. Svi pripadnici Oružanih snaga  i MORH-a koji se upućuju u UN-ovu operaciju potpore miru nekoliko tjedana prije upućivanja obvezno pohađaju preduputnu obuku u Središtu gdje ih se upoznaje s operacijom, povijesti sukoba te iskustvima pripadnika koji su ranije sudjelovali u istoj operaciji i priprema za izazove koji ih očekuju u operaciji. Osim predavača iz Središta i drugih postrojbi OSRH, Središte je uspostavilo uspješnu suradnju s nevladinim organizacijama poput Hrvatskog Crvenog križa, UNHCR-om, lokalnim zajednicama i predstavnicima vjerskih zajednica koje svojim specifičnim znanjima i iskustvima pridonose boljoj pripremi pripadnika. U Središtu se zbog uočenih potreba provode tečajevi, obuke i ostale aktivnosti koje nevezano uz određenu mirovnu operaciju podupiru kompetencije i osposobljenost pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnika drugih ministarstava za sudjelovanje u operacijama potpore miru. Središte je aktivan sudionik TEPSO grupe, EPRSC-a, SSLWG-a te je razvijena suradnja s ODC-om, koji je kroz IMET program omogućio školovanje prvog S.E.R.E. specijalista u OSRH. Kvalitetu svojih obučnih sadržaja Središte unapređuje sustavnim obučavanjem vlastitih pripadnika u obučnim središtima partnerskih zemalja, a razmjenom instruktora surađuje s partnerskim središtima za mirovne operacije PSOTC, SWISSINT i HDFC. U Središtu su obučavani pripadnici iz više od 50 zemalja svijeta, poput Mongolije, Belizea, Kirgistana, Malavija, El Salvadora, Kazahstana, Etiopije, Gvajane, Izraela, Nikaragve, Madagaskara, Nepala, Malija, Burundija, Ruande, Šri Lanke i velike većine europskih zemalja. Zapovjednik brigadir Ivan Miloš opisuje važnost Središta ističući kako dinamično okruženje, nove tehnologije i izazovi s kojima se obrambeni sustav danas susreće zahtijevaju prilagodljivost i odgovor u obliku zajedničkog sudjelovanja pripadnika i postrojbi u multinacionalnom obučavanju i usavršavanju na svim razinama. U tom području djelovanja Središte dolazi do izražaja kroz rad njegovih mobilnih timova, kroz provođenje UN/NATO/EU tečajeva te druge oblike obuke prilagođene potrebama pojedinih struktura osoblja. Konstantno povećani interes vojnog i civilnog osoblja za naše tečajeve/obuke govori dovoljno o afirmiranosti Središta i njegovoj slici kao jednog od bitnih nositelja odgovorne uloge obučavatelja i nadziratelja provedbe preduputnih obuka za pojedince i postrojbe za sudjelovanje u međunarodnih vojnim operacijama, a to potvrđuje i činjenica da nerijetko iz raznih misija u svijetu bivši polaznici obuka tečajeva na pozitivan način opisuju kvalitetnu pripremu za rad vojnih promatrača u UN-ovim misijama.

Potreba osnivanja ustrojstvene cjeline, koja će biti u potpori obučavanja pripadnika predviđenih za upućivanje u međunarodne vojne operacije, javlja se nakon odlaska prvih pripadnika Oružanih snaga u međunarodnu mirovnu misiju UNAMISIL u Sijera Leoneu

Jelena Dedaković

Fotoarhiva SMVO-a ”Josip Briški“ i HVGI-ja