Ratna škola – stožerno mjesto razmjene najviših vojnih i civilnih znanja

RAZGOVOR s načelnikom Ratne škole “Ban Josip Jelačić” brigadirom Mijom Kožićem

“Poseban se naglasak u Ratnoj školi stavlja na razvoj polaznika kao karakternih strateških lidera, koji mogu kritički i kreativno razmišljati za djelovanje u izvanrednim i kriznim stanjima te sudjelovanje u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima.”

Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” proslavilo je krajem prošle godine 28. obljetnicu ustrojavanja. Najviša vojna škola na Učilištu, u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva, jest Ratna škola “Ban Josip Jelačić”. U razgovoru s njezinim načelnikom brigadirom Mijom Kožićem donosimo više o radu i polaznicima Škole.

Koja je misija i vizija Ratne škole “Ban Josip Jelačić”, odnosno na čemu je naglasak kad je u pitanju edukacija najviših civilnih i vojnih dužnosnika?

Ratna škola “Ban Josip Jelačić” najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje visoke časnike oružanih snaga, kao i druge državne dužnosnike da budu prepoznati kao budući strateški nacionalno-sigurnosni vođe.

Mogu slobodno reći da je danas stožerno mjesto razmjene najviših vojnih i civilnih znanja, iskustava i vještina ne samo iz Oružanih snaga Republike Hrvatske nego i šire.

Poseban se naglasak u Ratnoj školi stavlja na razvoj polaznika kao karakternih strateških lidera, koji mogu kritički i kreativno razmišljati za djelovanje u izvanrednim i kriznim stanjima te sudjelovanje u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima. Sukladno Nastavnom planu i programu Ratne škole, temeljni je cilj usustavljivanje i povećanje postojećih te razvoj novih kompetencija polaznika za promišljanje i djelovanje na strategijskoj razini u nacionalnom i međunarodnom okružju.

Polaznici Škole moraju zadovoljiti visoke kriterije. Koji bi to konkretno kriteriji bili?

Vojna izobrazba sastavni je dio profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba. Jedan je od uvjeta za promaknuće u čin generala / admirala završetak IV. razine slijedno rastuće časničke izobrazbe, odnosno ratne škole.

Polaznici Ratne škole iz Oružanih snaga i MORH-a odabiru se isključivo temeljem rezultata rada, znanja, sposobnosti i mogućnosti, u iznimno zahtjevnom selekcijskom postupku na temelju godišnjeg plana izobrazbe.

Za zajedničku vojnu izobrazbu civilnog i vojnog osoblja vrata Ratne škole otvorena su i polaznicima iz drugih tijela državne uprave (MVEP, MUP RH, Hrvatska vatrogasna zajednica i dr.), koja su umrežena u sustav domovinske sigurnosti, kao i visokim časnicima oružanih snaga stranih zemalja.

Što obuhvaća program strategijske izobrazbe Ratne škole?

Program strategijske izobrazbe Ratne škole temelji se na nekoliko ključnih područja učenja, a to su: sigurnost, vojna strategija i operacije, upravljanje obranom, strategija i umijeće ratovanja. Svako od navedenih područja obuhvaća određen broj predmeta koji uključuju učioničku nastavu, seminarske rasprave i izučavanje stručne literature.

Tijekom školovanja u Ratnoj školi polaznici izrađuju niz seminarskih radova, koji su tematikom aktualni i usredotočeni na sigurnosna pitanja u zemlji, EU-u i područjima NATO-ovih operacija i misija ili daju osvrt i mišljenje o budućem razvoju Oružanih snaga, kao i prijedloge za poboljšanja strateških i doktrinarnih dokumenata koji uređuju Oružane snage RH.

Diplomski radovi vrhunac su akademske godine u Školi. Pod mentorstvom stručnjaka za pojedina funkcionalna područja i predavača, polaznici odabiru teme prema svojem afinitetu ili aktualnosti.

Tko su predavači u Ratnoj školi?

U sve većem međunarodnom prestižu Ratne škole “Ban Josip Jelačić” – uz predavače s Hrvatskog vojnog učilišta – velik doprinos daju i gosti predavači: ugledni hrvatski sveučilišni profesori i znanstvenici, najviši dužnosnici Republike Hrvatske i Hrvatske vojske, hrvatski diplomati u inozemstvu i inozemni diplomati u Republici Hrvatskoj te visoki časnici i dužnosnici inozemnih oružanih snaga i Sjevernoatlantskog saveza.

Ratna škola često je mjesto aktualnih predavanja, ali i sučeljavanja stavova i mišljenja iz područja političkog, vojnog i društvenog života.

Mogu slobodno reći da aktualna predavanja uvaženih gostiju najviše državne razine opravdavaju strategijsku razinu izobrazbe u Ratnoj školi te posebno obogaćuju, produbljuju i aktualiziraju sadržaj njezinih programa.

Tu su također i brojna gostujuća predavanja. Koja biste izdvojili?

Uz predavanja visokih dužnosnika Republike Hrvatske, posebno bih istaknuo predavače iz međunarodnih organizacija čija je Hrvatska članica (NATO i EU) te drugih partnerskih zemalja, s obzirom na to da oni uvelike pridonose razvijanju znanja i stavova značajnih za vojnu službu polaznika.

Posebno ističem predavanja general-bojnika Timothyja Bevisa, direktora Odjela za planove i operacije Međunarodnog vojnog osoblja NATO-a. Tijekom predavanja polaznici su upoznati s adaptiranom političko-vojnom strukturom NATO-a, zapovjednom strukturom i strukturom snaga, primjenom u procesu donošenja odluka, praksom i procedurama u postizanju i jačanju konsenzusa među zemljama članicama, glavnim elementima NATO-ova sustava odgovora na krize te iskustvima iz NATO-ovih misija i operacija.

Istaknuo bih i predavanje profesora Larryja P. Goodsona (US Army War College – University of North Carolina, Chapel Hill), koji izučava vojno-političku situaciju na Bliskom istoku. Profesor Goodson u dva je navrata predsjedao Katedrom nacionalne sigurnosti i strategije (US Army War College “Dwight D. Eisenhower”), a dosad je održao više od sto predavanja na sveučilištima u SAD-u i širom svijeta.

Kakvi su dojmovi stranih polaznika Ratne škole?

U ovom, 22. naraštaju, imamo polaznike iz četiriju zemalja (Republika Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Republika Sjeverna Makedonija). U idućem naraštaju očekujemo i polaznika iz Savezne Republike Njemačke, kojem je školovanje priprema za preuzimanje dužnosti vojnog izaslanika u Republici Hrvatskoj.

Polaznici iz inozemstva po završetku školovanja preuzeli su značajne dužnosti u svojim oružanim snagama, poput načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, zamjenika načelnika Zajedničkog stožera OS-a BiH, zapovjednika brigada, vojnih izaslanika, što je pokazatelj da je Ratna škola međunarodno cijenjena i priznata.

Sudjelovanje stranih polaznika pridonosi boljem razumijevanju međunarodnog okružja kroz nacionalno predstavljanje njihovih oružanih snaga i obrambenih sustava te produbljuje suradnju domaćih i stranih polaznika i nakon završetka izobrazbe.


Novi izazov u vojnoj karijeri

Mjesto načelnika Ratne škole za mene je novi izazov u vojnoj karijeri. Obnašanjem te dužnosti dobio sam priliku osobnim doprinosom, kao i zajedno s drugim kolegama, pripremati njezine polaznike za učinkovito i kreativno rješavanje kompleksnih problema sigurnosti i obrane.

Petra Kostanjšak

Foto: Tomislav Brandt