Razmjena iskustva, znanja i vještina ključ je uspjeha

Sastanak voditelja i zapovjednika S.E.R.E. škola (S.E.R.E. School Leaders Working Group) održava se dva puta godišnje radi izrade i usklađivanja standardiziranih NATO-ovih dokumenata relevantnih za S.E.R.E. obuku, a omogućava i uvezivanje S.E.R.E. škola diljem svijeta, razmjenu iskustava i instruktora

Vojarna “Vitez Damir Martić” u Rakitju od 8. do 12. studenog bila je domaćin predstavnicima S.E.R.E. škola diljem svijeta. Da budemo precizni, 38 sudionika iz Belgije, Kanade, Švicarske, Njemačke, Španjolske, Finske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske susrelo se na 36. sastanku voditelja i zapovjednika S.E.R.E. škola (S.E.R.E. School Leaders Working Group) u organizaciji EPRC-a (European Personnel Recovery Centre).

Suorganizator i domaćin sastanka bilo je Središte za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” u ime kojeg su na sastanku sudjelovali bojnica Renata Koković Novosel, voditeljica S.E.R.E. obuke te dvojica najiskusnijih S.E.R.E. instruktora, stožerni narednik Robert Mike Jurkovac i nadnarednik Krunoslav Damjanović.

Zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” brigadni general Željko Ljubas u pozdravnom je pismu poželio dobrodošlicu svim sudionicima te istaknuo važnost obuke preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (S.E.R.E.).

“Važnost standardizacije S.E.R.E. obuke među partnerskim zemljama prepoznata je kao ključna za uspjeh međunarodnih vojnih misija i operacija. Oružane snage Republike Hrvatske ponosan su član ove zajednice u kojoj učimo jedni od drugih i znamo da smo, unatoč individualnoj snazi, jači zajedno,” zaključio je general Ljubas.

EPRC sa sjedištem u Italiji, od 2015. godine pridonosi razvoju i harmonizaciji doktrina i standarda vezanih uz Personnel Recovery (PR sustav), odnosno sustav povratka izoliranog osoblja pod prijateljski nadzor. Svoju viziju prepoznatljivog i stručnog središta za PR sustav, EPRC postiže misijom unapređivanja četiriju faza PR sustava (priprema, planiranje, provedba, prilagodba) te razvojem harmonizirane PR doktrine i standarda kroz jasne linije komuniciranja s partnerima sudionicima (zemlje i međunarodne organizacije) i pružanje pomoći u provedbi izobrazbe i obuke, vježbi i operacija. Jedan od oblika aktivnog uključivanja partnera sudionika u razvoj i harmonizaciju doktrine i standarda jest aktivnostima S.E.R.E. School Leaders Working Group.

Zajedničke vježbe

S.E.R.E. School Leaders Working Group (SSLWG) održava se dva puta godišnje, a u svrhu izrade i usklađivanja standardiziranih NATO-ovih dokumenata relevantnih za S.E.R.E. obuku. Međutim, SSLWG omogućava i puno više, prije svega uvezivanje S.E.R.E. škola diljem svijeta, razmjene iskustava i instruktora te osigurava internacionalne tečajeve vezane uz područje S.E.R.E. obuke. Također, na sastancima se planiraju i zajedničke vježbe te se daje stručna potpora radu NATO-ove radne grupe sustava povratka izoliranog osoblja pod prijateljski nadzor (NATO Personnel Recovery Working Group) iz područja S.E.R.E. specijalnosti. Sudionici ovogodišnjeg 36. SSLWG-a revidirali su listu S.E.R.E. obuka i evaluirali napredni S.E.R.E. instruktor seminar na temu “S.E.R.E. u urbanom okruženju” koji se odvio u Republici Češkoj te su radili na izradi revizije STANAG-a 7196 koji se odnosi na područje džungle i kvalifikacije S.E.R.E. instruktora, a revidiran je i registar dokumenata združenog sustava povratka izoliranog osoblja pod prijateljski nadzor (Joint Personnel Recovery).

Središte za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” kao ustrojstvena cjelina OSRH zadužena i ovlaštena za razvoj i provedbu S.E.R.E. obuke, od samih početaka 2014. godine usklađuje obuku sa svim relevantnim NATO-ovim dokumentima, sustavno je unapređuje i poboljšava, a kvaliteta instruktorskog kadra prepoznata je nacionalno i internacionalno.

Predsjedavajući SSLWG-a Petrick Blank (EPRC) sastanak smatra važnim zbog razvoja međunarodne suradnje u specifičnom polju S.E.R.E. obuke kroz razmjenu najboljih znanja i vještina, ali i međunarodnih tečajeva i instruktora za specifične obuke (Escape and Restraints, Ressistance Instructor).

“Sastanak je prilika za razvoj suradnje, osobito za države koje još razvijaju S.E.R.E. obuku. Omogućuje im brz razvoj obuke na već postojećoj doktrini i dokumentaciji, kao i izgradnju suradnje sa zemljama koje imaju razvijenije programe obuke,” zaključuje Blank.

Interoperabilnost snaga

Bojnica Renata Koković Novosel, voditeljica nacionalnog S.E.R.E. programa, smatra da SSLWG izrazito pridonosi razvoju naše S.E.R.E. obuke kao i budućem razvoju nacionalnog PR sustava: “Republika Hrvatska radu EPRC-a priključila se 2018. godine te smo ponosni što smo jednakopravan član zajednice S.E.R.E. škola. Suradnja s EPRC-om i zemljama sudionicama SSLWG-a iznimno je važna jer nam omogućuje razmjenu instruktora i standardizaciju obuke, a istodobno podiže interoperabilnost naših snaga predviđenih za upućivanje u međunarodne vojne operacije,” kaže bojnica Koković Novosel te ističe kako ovaj sastanak otvara vrata S.E.R.E. instruktorima SMVO-a k obukama koje se radi specifičnog okružja ne mogu provesti u Republici Hrvatskoj poput pustinjske obuke u Francuskoj i arktičke obuke u Kanadi.

Stožerna narednica Aurore Vey S.E.R.E. je instruktorica već deset godina u S.E.R.E. školi francuske vojske. Sastanke smatra vrlo korisnim za daljnji razvoj S.E.R.E. obuke i potporu zemljama sudionicama. “Svijet S.E.R.E. obuke mali je i moramo imati različite metode i tehnike obučavanja, a ovakvi sastanci omogućavaju nam razmjenu znanja i iskustava i time se zajedno usavršavamo,” zaključuje stožerna narednica Vey. Da su dojmovi i očekivanja svih sudionika sastanka jednaki potvrđuje i satnik Juha-Mikael Aikio, S.E.R.E. instruktor i voditelj sekcije za arktičku obuku Jaeger brigade finske vojske koja nosi titulu centra izvrsnosti za arktičku obuku. Satnik Aikio kaže kako će standardizacija doktrine pomoći daljnjem razvoju i usavršavanju njihove obuke te da “ovakvi sastanci pomažu razvoju međunarodnih mreža S.E.R.E. škola i pružaju prilike za upoznavanje s programima obuka raznih S.E.R.E. škola.”

Tekst i foto: Jelena Dedaković