Vojna izobrazba trajan je proces usvajanja znanja i vještina

“Uloga je vojne izobrazbe stvoriti uvjete za stvaranje i razvoj ljudskog potencijala s ciljem jačanja potrebnih obrambenih i drugih sposobnosti kroz sustav domovinske sigurnosti”

Centar vojnih škola “Petar Zrinski” uspješno je priveo kraju još jedan obrazovni ciklus. O ulozi Centra, rezultatima polaznika i izazovima s kojima se danas susreće vojno obrazovanje razgovarali smo s njegovim načelnikom brigadirom Damirom Stručićem.

 Koja je uloga, mjesto i odgovornost Centra vojnih škola Petar Zrinski unutar Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman?

Centar vojnih škola “Petar Zrinski” u sastavu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” ostvaruje misiju i viziju temeljenu na sigurnosnoj politici Republike Hrvatske te pridonosi međunarodnim naporima u postizanju mira i izgradnji povjerenja u regiji i svijetu. Uzimajući u obzir potencijalne prijetnje, izazove i rizike u iznimno dinamičnim i složenim okolnostima, nameće se potreba za kontinuiranim stvaranjem ljudskog potencijala koji će sudjelovati u razvoju nacionalne sigurnosne politike, a po potrebi i odgovoriti na predviđene i aktualne promjene.

Republika Hrvatska kroz strateške koncepte uz kontinuirane napore sveobuhvatnim i koordiniranim djelovanjem sudjelujući u međunarodnim procesima postiže visoku razinu sigurnosti i postavlja preduvjet za uravnotežen razvoj društva i države u cijelosti. Izgradnja nacionalnog identiteta, međunarodnog ugleda i utjecaja RH kao članice EU-a, UN-a, NATO-a i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija, kroz izobrazbu časnika, dočasnika, kadeta i vojnika, pridonosi stvaranju preduvjeta za ostvarenje nacionalnog interesa poštujući vrednote definirane Ustavom. S glavnim, ali ne i jedinim fokusom na razvoju i stvaranju snažne i aktivne obrane za zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta RH kao temeljnim preduvjetom opstojnosti države u svim njezinim funkcijama, uloga je vojne izobrazbe stvoriti uvjete za stvaranje i razvoj ljudskog potencijala s ciljem jačanja potrebnih obrambenih i drugih sposobnosti kroz sustav domovinske sigurnosti.

Ova je godina bila posebno teška za pripadnike Hrvatske vojske, ali uspješno je završen još jedan ciklus izobrazbi na HVU-u Dr. Franjo Tuđman. Koje su to razine, koliko je  bilo polaznika te koliko je među njima bilo stranaca polaznika?

Unatoč nepredviđenoj pandemiji prouzročenoj koronavirusom SARS-CoV-2, u Republici Hrvatskoj pa tako i u Hrvatskoj vojsci pravodobno su, sustavno i nadzirano poduzimane mjere u skladu s preporukama Vojnog zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, implementirane su preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i Stožera civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te se time “obranilo” sve polaznike slijedno rastuće dočasničke i časničke izobrazbe na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Brza i agilna prilagodba ustrojstvenih cjelina HVU-a, od kojih je jedna i Centar vojnih škola “Petar Zrinski”, i to u samom početku pandemije, omogućile su pravodoban odgovor kroz organizaciju života i rada. Jedan je od postavljenih ciljeva i uspješan nastavak izobrazbe na daljinu korištenjem mogućnosti elektroničkog učenja ili e-učenja, tj. primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Iako su mjere vezane uz pandemiju bile iznimno restriktivne, sustavnom organizacijom HVU-a pa tako i Centra vojnih škola održao se neprekidan i efikasan sustav planiranja, provedbe i nadzora svih procesa unatoč ograničenjima i realnim rizicima, uz poduzimanje svih zapovjeđenih, preporučenih i podrazumijevajućih mjera zaštite kadeta, polaznika vojnih izobrazbi i osoblja Hrvatskog vojnog učilišta, odnosno Centra vojnih škola. Takvim je sustavnim pristupom realiziran godišnji plan izobrazbe, a na temelju toga ostvarene su i velike uštede za sustav, godina nije izgubljena, a Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske dobivaju zahtijevane personalne popune školovanim pripadnicima.

Kad govorimo o izobrazbama, slijedno rastuća izobrazba dočasnika provodi se na četiri razine, kao i izobrazba časnika, a izravno je povezana s potrebama ustrojstvenih jedinica OSRH, odnosno rodova, službi, struka, vojnostručnih specijalnosti ili funkcionalnih područja. Ne zaboravimo da je i potres također utjecao na život i rad ljudi kao najvrednijeg resursa, kao i na procese koji su se odvijali vezano uz nastavu na daljinu. Timovi koji su za vrijeme potresa zatečeni na dužnosti iznijeli su prvu fazu sanacije šteta koju je potres prouzročio na infrastrukturi u vojarni “Petar Zrinski”, u kojoj je i smješteno Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”. Također je važno istaknuti da je u sastavu Centra vojnih škola “Petar Zrinski” i Kadetska bojna, koju čini 460 kadeta od kojih je dio boravio u smještajnim kapacitetima vojarne i o kojima se neprestano vodila skrb.

Unatoč svim izazovima tijekom godine, ukupan je broj časnica i časnika koji su na svojim razinama uspješno svladali planove i programe izobrazbe 235, od kojih je 15 iz stranih, tj. partnerskih zemalja. Dočasničke razine izobrazbe uspješno je završilo 448 polaznica i polaznika, od kojih je devet iz partnerskih zemalja.

Vrijedno je spomenuti da su tijekom godine provedeni i funkcionalni tečajevi za 111 polaznika, od kojih su 24 kandidata bila također iz stranih, tj. partnerskih zemalja, što daje impresivan broj od 794 polaznice i polaznika izobrazbi i tečajeva na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman”.

Promovirano je 177 polaznica i polaznika slijedno rastućih časničkih i dočasničkih izobrazbi, i to: 22. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić”, 28. naraštaja Intergranske zapovjedno-stožerne izobrazbe Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”, 19. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe i 23. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe – zrakoplovstvo Časničke škole “Andrija Matijaš Pauk”, te 18. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”.

Kako biste ocijenili rezultate polaznika?

Vojna izobrazba trajan je proces usvajanja znanja, vještina i sposobnosti vojne osobe tijekom školovanja, obuke i drugih oblika usavršavanja i osposobljavanja te je sastavni dio njezina profesionalnog razvoja. Tijekom slijedno rastućih izobrazbi prati se, mjeri i ocjenjuje rad, osobine i postignuća polaznika te je više elemenata ugrađeno u završnu ocjenu. Uz unapređivanje sposobnosti svakog polaznika i vrednovanjem njegova učinka izravno se podupire postizanje ciljeva ustrojstvenih cjelina iz kojih polaznici dolaze, a time se podupire misija OSRH u cijelosti, kao i ciljevi spomenutih partnerskih zemalja iz kojih strani polaznici dolaze. Zadovoljstvo postignutim mora se prepoznati i iskazati, ali uvijek treba težiti još boljem jer znanje i sposobnosti imaju iznimnu važnost u projekcijama strateškog razvoja OSRH. Spoznaja o cjeloživotnom učenju, koja potiče pojedinca na učenje kroz različite oblike, čini osnovu u spoznaji o djelotvornom funkcioniranju pojedinca u cjelini kao što je obrambeni sustav.

S kojim se izazovima suočava vojno obrazovanje?

Sustav izobrazbe i obuke izravno utječe na ostvarenje ključnih operativnih sposobnosti Oružanih snaga RH za ispunjenje njihovih misija i zadaća. Jedan je od koraka i transformacija Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Sveučilište obrane i sigurnosti, gdje će se Hrvatska vojska razvijati kao integralni dio hrvatskog društva, što je u ovoj i proteklim godinama prikazano kroz njezino angažiranje i potporu u našoj zemlji na poplavama, požarima, u aktualnoj pandemiji, nedavnom potresu u Zagrebu i mnogim drugim aktivnostima u zajednici koje se danas provode gotovo rutinski.

Sadašnji i budući pripadnici zaslužuju kvalitetan sustav izobrazbe i obuke, koji bi bio konkurentan, kvalitetan, dostupan i održiv, a uzimajući u obzir potencijalne prijetnje, izazove i rizike u iznimno dinamičnim i složenim okolnostima na koje će trebati efikasno i pravodobno odgovoriti. Iz toga se nameće potreba za kontinuiranim stvaranjem ljudskog potencijala koji će sudjelovati u razvoju nacionalne sigurnosne politike u skladu s gospodarskim i ekonomskim mogućnostima. Uz razvoj novih koncepata definirat će se prioriteti i sadržaji koji će pratiti aktualne tehnologije i zahtjeve suvremenog okruženja.

Brz napredak znanosti i tehnologije globalno je glavni izazov za vojno obrazovanje. Promjene u vojnom obrazovanju morat će pratiti sve veću i bržu dinamiku promjena i prilagodbi, a time i angažiranje stručnog i kompetentnog osoblja kao nositelja tih promjena. Usto je potrebno osigurati sustav osiguravanja kvalitete, koji će omogućiti integraciju različitih postupaka vrednovanja u funkciji ostvarivanja visoke kvalitete u svrhu boljih ishoda izobrazbi.

 Razgovarala: Doris Ravlić

Foto: Mladen Čobanović