Razvoj sposobnosti i interoperabilnosti NATO-a

U Splitu su uz domaćinstvo Hrvatske kopnene vojske održani sastanci međunarodnih radnih skupina NATO FMN. Uz svoju temeljnu svrhu koja se odnosi na cjelokupni Savez, potvrdili su da je Hrvatska prepoznata kao jedna od značajnijih zemalja unutar NATO-ove ”federacije“ nacionalnih i savezničkih mreža

U Splitu su se sastajale dvije radne skupine. Sudionici su bili pripadnici oružanih snaga zemalja članica, djelatnici tvrtki koje imaju ugovore sa savezničkim i partnerskim oružanim snagama te predstavnici sveučilišnih zajednica nacija uključenih u FMN

U splitskom hotelu Le Meridien Lav od 19. do 23. rujna održana je NATO-ova aktivnost Sastanci radnih grupa NATO Federated Mission Networking (NATO FMN). Organizator aktivnosti bilo je Tajništvo FMN-a, a nositelj planiranja, pripreme i provedbe u okviru hrvatskog domaćinstva bila je Hrvatska kopnena vojska. Tijekom  petodnevne aktivnosti, ali i u dugotrajnim te složenim procesima koji su prethodili događajima bili su angažirani primarno djelatnici Zapovjedništva HKoV-a uz suradnju ostalih ustrojstvenih jedinica HKoV-a, GS OSRH i MORH-a.

Sažeto gledano, koncept Federated Mission Networking (FMN) podrazumijeva ”federaciju“ nacionalnih i savezničkih mreža u potpori NATO-ovim operacijama kako bi se osigurala dostatna razina interoperabilnosti snaga u zajedničkom djelovanju. Povodom sastanaka u Splitu, preciznije objašnjenje FMN-a za Hrvatski je vojnik dalo dvoje časnika koji su uvelike pridonijeli organizaciji aktivnosti u Splitu, brigadir Robert Jurković i bojnica vojna specijalistica Željka Petrović iz HKoV-a:  ”Suštinski, NATO FMN je sposobnost. U NATO-u sposobnost čini skup elemenata koji združenim djelovanjem postižu određeni cilj. U slučaju FMN-a, taj je cilj dovođenje mreže određene misije u ”federaciju“.  Osnovni cilj FMN sposobnosti je potpora sustavu zapovijedanja i nadzora C2 (Command and Control) i procesima donošenja odluke u budućim operacijama. Potpora se najbolje ogledava u poboljšanoj razmjeni informacija. Implementacija navedene sposobnosti obuhvaća procese, organizaciju, obuku, tehnologiju i standarde u koordiniranom pristupu NATO-ovoj zapovjednoj strukturi (NCS kao affiliate), NATO-ovih članica i partnerskih zemalja te organizacija. U FMN-u trenutačno sudjeluje 37 zemalja i organizacija koje su aktivne članice (affiliate), a njih četiri djeluje u statusu promatrača.

Više djelatnika – bolja implementacija

Inicijativa FMN nastala je na temelju iskustava iz prvih godina misije ISAF u Afganistanu. Ta su iskustva ukazala na nedostatak interoperabilnosti između koalicijskih snaga, što je značajno otežavalo i ometalo provedbu operativnih zadaća. Do danas, inicijativa je razvila strukturu, procese i alate koji se uspješno primjenjuju na vojnim vježbama i u misijama koalicijskih snaga. Što se tiče OSRH, FMN se  trenutačno najviše očituje u funkcionalnom području KIS-a, tj. komunikacijsko-informacijskih sustava. U tom kontekstu, ustrojstvene cjeline OSRH sudjeluju  na međunarodnoj vojnoj vježbi CWIX (Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination eXercise), razvijaju razmjestiv komunikacijsko-informacijski sustav, a s ostalim sudionicima FMN-a uspostavljaju klasificirano laboratorijsko okruženje za testiranje CFBLNet  (Combined Federated Battle Laboratories Network).

”Domaćinstvom Sastanaka radnih grupa NATO FMN-a u Republici Hrvatskoj ispunjavamo nepisanu obvezu sudionika (affiliate) za doprinosom sposobnostima FMN-a. Samo domaćinstvo sastanaka omogućuje uključivanje većeg broja djelatnika OSRH te olakšava daljnju implementaciju FMN sposobnosti,” ističu naši sugovornici.  Što se tiče radnih grupa, one su zapravo dio FMN-ove upravljačke strukture i njihova je zadaća razvoj odgovarajućih rješenja za razvoj i djelovanje FMN-a sukladno nadležnostima koje imaju. U okviru FMN-a ima ih ukupno pet, a to su Radna skupina za razvoj operativnih zahtjeva OC WG (Operational Coordination Working Group), Radna skupina za razvoj sposobnosti CP WG (Capability Planning Working Group), Radna skupina za verifikaciju i validaciju interoperabilnosti CIAV WG (Coalition Interoperability Assurance and Validation Working Group), Radna skupina za upravljanje promjenama i implementaciju CIC WG (Change and Implementation Coordination Working Group) te Radna skupina za upravljanje sigurnosnim zahtjevima MCSMA (Multinational CIS Security Management Authority). Svakako vrijedi spomenuti da aktivnosti FMN-a koordiniraju Upravljačka skupina te stalno tijelo u Bruxellesu – Tajništvo FMN-a  (FMN Secretariat). Sve te cjeline obavljaju zadaće tijekom cijele godine, komunikacija se odvija putem e-pošte i videotelekonferencija, a radne se skupine periodično (neke tri, a neke četiri puta godišnje) sastaju uživo. Radne grupe sastavljene su od stručnjaka iz pojedinih specifičnih područja, a njih delegiraju članice. Predsjedanje radnim grupama vrši se na rotacijskoj osnovi: predsjedavajući se mijenja svaku godinu do dvije i bira se iz grupe nacionalnih predstavnika u pojedinim radnim skupinama.

Novi izvor za OSRH

U Splitu su se sastajale dvije radne skupine. Sudionici su bili pripadnici oružanih snaga zemalja članica, djelatnici tvrtki koje imaju ugovore sa savezničkim i partnerskim oružanim snagama te predstavnici sveučilišnih zajednica nacija uključenih u FMN. Radna skupina za verifikaciju i validaciju interoperabilnosti CIAV WG bavila se poslovima iz svoje nadležnosti, koji uključuju verifikaciju i validaciju dokumenata, planiranje i provedbu MINIEX-ova (teorijske i praktične vježbe manjeg opsega) kroz koje se provodi verifikacija i validacija konkretnih sustava, izradu i održavanje repozitorija testova i drugo. Radna skupina za upravljanje promjenama i implementaciju CIC WG tijelo je koje odobrava promjene FMN produkata i servisa te njihovu implementaciju. Na radnim sastancima definirani su novi procesi čija bi zadaća u budućnosti bila jasnije definiranje standardnih obrazaca koji unificiraju zahtjeve za pristupanje, sudjelovanje i izlaz iz mreže misije.

Prema informacijama iz HKoV-a, priprema i organizacija aktivnosti bila je vrlo zahtjevna s obzirom na to da je uključivala velik broj sudionika (170 ukupno, od toga 156 stranih) iz raznih zemalja i organizacija diljem svijeta. S pripremama se praktično započelo početkom prošle godine i iziskivale su stalni angažman nositelja uz potporu ostalih ustrojstvenih jedinica MORH-a i OSRH. Naši sugovornici izrazili su zadovoljstvo činjenicom da su iznimno značajni sastanci održani upravo u našoj zemlji. Još otprije Hrvatska je prepoznata kao jedna od značajnijih zemalja unutar FMN-a. ”Doprinos koji OSRH i njegovi predstavnici pokazuju unutar federacije visoko je cijenjen i sve članice vrlo rado surađuju u testiranju svojih sustava s našim. Za naše oružane snage FMN otvara novi izvor razvijanja sposobnosti i interoperabilnosti, stvara preduvjete za obuku i stjecanje novih znanja, omogućuje razvoj budućeg kadra spremnog odgovoriti najnovijim IT i kibernetičkim izazovima te stvara preduvjete za razvoj integriranog sudjelovanja u međunarodnom okruženju,” zaključuju hrvatski časnici.

Pripremio: Domagoj Vlahović 

Foto: Drago Vujević