S.E.R.E. obuka u Mađarskoj

Obučni tim Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO) “Josip Briški” ZOD-a proveo je od 16. do 19. siječnja u NATO-ovu Multinacionalnom divizijskom zapovjedništvu – Centar (HQ MND-C) u Székesfehérváru obuku preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (S.E.R.E.) razine “A”. Na obuci su sudjelovali pripadnici Zapovjedništva iz Mađarske, Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Rumunjske, Poljske, Španjolske i Turske. Čelnica obučnog tima bila je bojnica Renata Koković-Novosel, a u njegovu je sastavu bio stožerni narednik Robert Mike Jurkovac, nadnarednik Krunoslav Damjanović i skupnik Dino Horvat.

Obuka je provedena na zahtjev zapovjednika MND-C-a general-bojnika Denisa Tretinjaka kako bi pripadnici Zapovjedništva dostigli zahtijevani stupanj spremnosti za ocjenjivanje borbene spremnosti prema NATO-ovim standardima (CREVAL). Cilj je obuke dostizanje ujednačene razine pripremljenosti pripadnika koji se planiraju uputiti u područje operacije na moguću izolaciju, tj. odvajanje od vlastitih snaga i zarobljeništvo kao najekstremniji vid izolacije.

Polaznici su obučavani o zadaćama i odgovornostima pojedinaca, vojnih organizacija, nacija davateljica snaga i NATO-a u slučajevima kad se osobe nađu u izolaciji. Hrvatski instruktori obogatili su prezentacije primjerima iz stvarnog života te praktičnim savjetima temeljenim na vlastitim iskustvima. Prema riječima stožernog narednika Jurkovca, namjera je obučavatelja obučiti polaznike o standardima preživljavanja, odnosno povećati sposobnost opstanka pojedinca u izolaciji.

Zapovjedništvo MND-C dobilo je status međunarodnog vojnog zapovjedništva kao sastavnog dijela NATO-ove strukture snaga 3. ožujka 2022., no i prije službene aktivacije sudjelovalo je na različitim međunarodnim vježbama u suradnji s nacionalnim i NATO-ovim postrojbama. Trenutačno je usredotočeno na pripreme za postizanje početne, a potom i pune operativne sposobnosti, a kad ih postigne, pridonosit će NATO-ovim sposobnostima odvraćanja i obrane.

General Tretinjak istaknuo je da je jedan od preduvjeta ocjenjivanja sposobnost provedbe Personnel Recovery operacija. Hrvatski mobilni obučni tim SMVO-a osigurao je provedbom S.E.R.E. tečaja razine “A” dostatne spoznaje o organizacijskim i provedbenim preduvjetima za navedene operacije, ali i otvorio perspektive daljnjeg razvoja sposobnosti u Zapovjedništvu na putu prema punoj operativnoj sposobnosti. Istaknuo je da je mobilni tim iznimno stručno i dinamično prezentirao zanimljivu materiju te kako se nada da je riječ o početku uspješne suradnje.

“Ovo je prvi put da mobilni obučni tim S.E.R.E. instruktora SMVO-a izvan granica RH pruža potporu zapovjedništvu NATO-ove postrojbe u dostizanju zahtijevanih sposobnosti. Polaznici obuke objeručke su prihvatili priliku za proširenje znanja i vještina, aktivno su sudjelovali na obuci i tako instruktorima olakšali dostizanje obučnih standarda. Bilo je pravo zadovoljstvo provoditi obuku u ovako stimulativnom okruženju. Ponosni smo na svoj doprinos, a naše je Središte i nadalje spremno pružiti ovakvu i druge vrste potpore te tako pridonijeti izgradnji međunarodne sigurnosti,” dodala je bojnica Koković-Novosel.

Središte za međunarodne vojne operacije “Josip Briški” redovito provodi S.E.R.E. obuku razina “A” i “B” od 2014., a najvišu, “C”, od 2015. godine. Na razinu obuke utječe razina rizika od izolacije. Svaka je razina cjelina za sebe, dakle, nije potrebno završiti jednu razinu kao preduvjet za drugu. Središte surađuje s vodećim vojnim organizacijama koje se bave S.E.R.E. obukom te školom Kraljevskog zrakoplovstva u Nizozemskoj, koja ima status središta izvrsnosti za obuku iz pružanja otpora.

Tekst: ZOD/Foto: Enikő Földházi / HQ MND-C