Završila specijalistička vojna obuka

U požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike ZzP-a od 4. svibnja do 10. srpnja provedena specijalistička vojna obuka (SVO) kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu na dužnost vojnika. Cilj i zadaća obuke je osposobljavanje vojnika za obavljanje temeljnih zadaća svoje službe i specijalnosti prema Programu obuke vojnika službi borbene potpore.
Voditelj SVO-a natporučnik Jurica Margeta rekao je kako je obuku završilo četrdeset i šest polaznika raznih specijalnosti (14 polaznika intendantske službe, pet tehničke službe i 27 prometne službe), te posebno istaknuo visoku motiviranost vojnika i instruktora.
Na kraju obuke voditelj Odsjeka za opće i personalne poslove pukovnik Branko Mihaljević polaznicima je uručio potvrde o osposobljenosti.

Antun Mandić