Završila specijalistička obuka vojnika

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu od 26. rujna do 30. studenog provedena je specijalistička vojna obuka kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu na dužnost vojnika.
Cilj je osposobljavanje vojnika za obavljanje zadaća svoje službe i specijalnosti, prema Programu obuke vojnika službi borbene potpore. U sklopu Tehničke službe osposobljeno je trinaest polaznika za vojno-stručnu specijalnost; mehaničar za naoružanje i skladištar, mehaničar, autolimar, bravar, autoelektričar, manipulant za gorivo i mehaničar za radiouređaje. Osposobljavanje u Intendantskoj službi (za kuhara) završilo je četiri polaznika. Dvadeset i jedan polaznik u Prometnoj službi osposobljavani su za vozače. Obuku je završilo trideset i osam polaznika podijeljenih u trima službama, a provedena je prema Programu obuke vojnika službi borbene potpore OSRH u kojem su ugrađena dosadašnja pozitivna iskustva provedbe obuke, a koji podupire borbeno usredotočenu obuku, standardizaciju, objektivno vrednovanje (koje se vrši kontinuirano tijekom obuke kroz orise obuke i ocjenjivanja provedenih zadaća) i prosudbu.

Tekst i foto: Antun Mandić