Sastanak ministara obrane EU-a

Ministar obrane Josip Buljević sudjelovao je 19. travnja na Vijeću za vanjske poslove u formatu ministara obrane EU-a u Luxembourgu. Prvog je dana održana zajednička radna večera ministara vanjskih poslova i ministara obrane na kojoj se raspravljalo o trenutačnom stanju u Libiji. Na sastanku, tijekom kojeg se videovezom ministrima obratio i predsjednik libijske vlade Fayez al-Sarraj, pružena je puna potpora libijskoj vladi nacionalnog jedinstva te potpunoj implementaciji Libijskog političkog sporazuma od 17. prosinca 2015. Također je dana puna potpora UN-ovoj misiji u Libiji (UNSMIL) te izražena spremnost EU-a za pružanje pomoći od 100 milijuna eura koja bi se u suradnji s libijskom vladom i UNSMIL-om investirala u razna područja. Ministri obrane usvojili su zaključke o Libiji koji, među ostalim, predviđaju moguću pomoć libijskim vlastima u borbi protiv krijumčara migranata izgradnjom kapaciteta libijske obalne straže.
Drugog dana, prije početka Vijeća u formatu ministara obrane, ministar Buljević sudjelovao je na sastanku Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije (EDA). Tijekom sjednice EDA je izvijestila o napretku u programima suradnje, implikacijama hibridnog ratovanja na razvoj sposobnosti, političkom okviru za dugoročnu obrambenu suradnju te o europskoj strateškoj autonomiji u području obrambene industrije. 
Ministar Buljević naglasio je važnost razvoja i jačanja malih i srednjih poduzeća, posebno iz perspektive malih zemalja članica. Govoreći o jačanju strateške autonomije, napomenuo je da je suradnja sa zemljama članicama ključna za očuvanje i jačanje strateške autonomije u području obrane, ali istaknuo i važnost neometane suradnje sa saveznicima koji nisu dijelom EU-a.
U prvom dijelu sastanka Vijeća ministri obrane EU-a raspravljali su o hibridnim prijetnjama. Uz nazočnost visoke predstavnice i potpredsjednice Europske komisije Federice Mogherini, na sastanku je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Visoka predstavnica Mogherini i povjerenica Elżbieta Bieńkowska predstavile su Zajedničku komunikaciju VP-a i EK-a o suočavanju s hibridnim prijetnjama koja treba razviti model i postupke za jačanje otpornosti zemalja na njih. Ministri obrane usvojili su zaključke kojima pozivaju na mobilizaciju svih instrumenata EU-a kako bi se oduprli tim prijetnjama.
Ministar Buljević istaknuo je kako zemlje članice već imaju dovoljno instrumenata za borbu protiv hibridnih prijetnji, ali trebamo razviti okvir za njihovu snažniju, koherentnu i sveobuhvatnu primjenu. Pritom trebamo razvijati suradnju s drugim međunarodnim organizacijama, ponajprije NATO-om.
Drugi dio sastanka bio je posvećen Izgradnji sposobnosti u potpori sigurnosti i razvoja, a visoka predstavnica Mogherini predstavila je najnovije informacije o strateškom okviru za reforme sigurnosnog sektora. Cilj Izgradnje sposobnosti je osmišljavanje načina pomoći partnerima i trećim zemljama da djeluju kao promicatelji sigurnosti i stabilnosti u lokalnim okvirima.
Ministri obrane na sastanku su također bili informirani o statusu razvoja Europske globalne strategije, kao i o namjeri Europske unije da nastavi pridonositi stabilnosti i sigurnosti Afganistana, uključujući i potporu civilnoj policiji nakon 2016. godine.
OJI, Foto: europa.eu


Susret s potpredsjednicom Europske komisije
Ministar obrane RH Josip Buljević sastao se 19. travnja u okviru sastanka Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane EU-a s visokom predstavnicom i potpredsjednicom Europske komisije Federicom Mogherini. Razgovaralo se o kreiranju zajedničke politike EU-a prema Libiji, posebno u kontekstu izgradnje sigurnosnih i obrambenih kapaciteta. Također se razgovaralo i o stanju u hrvatskom jugoistočnom susjedstvu i problemima rastućeg radikalizma gdje je visoka predstavnica EU-a pokazala poseban interes za suradnju.
Zaključno, dogovoreni su daljnji kontakti, stalna razmjena mišljenja te suradnja na budućim projektima od interesa za sigurnost Europske unije.


OJI, Foto: europa.eu