Skupina NATO-ovih brodova u posjetu HRM-u i Dubrovniku

Tijekom posjeta NATO-ove skupine brodova provedene su u akvatoriju južnog Jadrana zajedničke aktivnosti sa snagama Flote Hrvatske ratne mornarice

NATO-ova skupina brodova SNMCMG2 (Standing NATO Mine Countermeasure Group 2) posjetila je početkom kolovoza Hrvatsku ratnu mornaricu i grad Dubrovnik. Riječ je o drugom ovogodišnjem posjetu brodova NATO-ove skupine SNMCMG2 Hrvatskoj ratnoj mornarici. NATO-ovu skupinu činila su dva broda Republike Turske (Yzb. Güngör Durmuş i TCG Edincik) te brod Talijanske Republike (ITS Alghero). Zapovjedni brod skupine bio je Yzb. Güngör Durmuş. Tijekom posjeta u akvatoriju južnog Jadrana provedene su sa snagama Flote Hrvatske ratne mornarice zajedničke aktivnosti na moru u kojima je sudjelovao brod LM-51 Korčula, motorna barkasa, dvije gumene brodice te tim Voda protuminskih ronitelja. Aktivnosti uvježbavanja protuminskih operacija provedene su u cilju unapređenja interoperabilnosti, a uključivale su taktičko manevriranje, vježbe plovidbe kroz minski sumnjivo područje, signalne vježbe, vježbe obrane broda od asimetrične ugroze, protuminsko pretraživanje koje uključuje detekciju, klasifikaciju, identifikaciju te uklanjanje minske prijetnje brodovima lovcima mina i roniocima s opremom. Tijekom pripreme i provedbe aktivnosti na moru ostvarena je odlična suradnja s Lučkom upravom i Lučkom kapetanijom Ploče.

Tekst:  OJI

Foto:  HRM